27. posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy GITD

O konsekwencjach ataku Rosji na Ukrainę dla branży transportowej i wprowadzonych rozwiązaniach ułatwiających jej funkcjonowanie rozmawiano 16 marca 2022 r. w trakcie 27. posiedzenia Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Działania wojenne na terenie Ukrainy i ich wpływ na funkcjonowanie branży transportowej zdominowały spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z przewoźnikami. Aby łagodzić negatywny wpływ wojny toczącej się na Ukrainie na gałąź transportu drogowego i utrzymać łańcuchy dostaw, wprowadzono szereg rozwiązań.

– Polski rząd z jednej strony podejmuje działania wspierające i pomagające Ukraińcom, a z drugiej wprowadza rozwiązania ułatwiające życie tym, którzy w Polsce prowadzą działalność gospodarczą, poprzez między innymi dostosowanie obecnych przepisów do dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego. Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie przewoźnikom, podjęliśmy decyzję, aby do 2 kwietnia wprowadzić odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców. Działamy elastycznie i nie wykluczamy dalszych zmian. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami dotyczącymi np. wydłużenia terminów ważności świadectw kierowców z Ukrainy. Wiemy, że odpływ kadry kierowców jest odczuwalny dla polskich przewoźników – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Uczestniczący w spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę na zaangażowanie przewoźników w działania pomocowe dla mieszkańców Ukrainy.

– Chciałbym podziękować Państwu – przedstawicielom przewoźników, za wasze zaangażowanie i wsparcie Ukrainy. Trzeba mieć odwagę, żeby wjechać na teren objęty wojną, trzeba mieć wielkie serce, żeby zadysponować swoje samochody i często środki finansowe, które przekładają się na pomoc rzeczową Ukrainie. Wiem, że jesteście szczodrzy. To jest wielka sprawa, że pomagacie Ukrainie, gdzie trwa brutalna wojna – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W działania wspierające przewoźników, od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, włączył się Główny Inspektorat Transportu Drogowego upraszczając procedury czy dostosowując do potrzeb pracę urzędu, m.in. przez wydłużenie czasu pracy newralgicznych dla branży transportowej biur.

– Prowadzimy działania w wielu obszarach. Inspektorzy w całej Polsce wspierają działania wojewodów, pomagają przy organizacji przewozu uchodźców z Ukrainy, zbiórkach darów i organizacji ich transportów. W GITD m.in. powołano zespół, który w systemie całodobowym zapewnia wsparcie dla transportów z pomocą humanitarną. Jesteśmy w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami przewoźników i staramy się reagować na przekazywane nam informacje. Przykładowo, wiedząc jakie są potrzeby, skróciliśmy czas oczekiwania na wydanie świadectw kierowców – powiedział Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.