350 mln złotych na inwestycje w ramach Programu wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, które mają stworzyć warunki umożliwiające właściwą organizację Igrzysk. Środki przeznaczone na realizację tego Programu to 350 mln zł

 

– Organizacja III Igrzysk Europejskich to ważne wydarzenie nie tylko dla Krakowa, ale również całego regionu. Wsparcie zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury pozwoli na odpowiednie przygotowanie obiektów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia tej międzynarodowej imprezy. Ważne jest też to, że efekty inwestycji, które zostaną zrealizowane przed Igrzyskami, zostaną z mieszkańcami na długie lata – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku ma na celu umożliwienie efektywnego działania miasta Kraków w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych niezbędnych dla organizacji tego wydarzenia. Przedsięwzięcia te zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (Dz. U. 2022 r. poz. 145).

W ramach Programu podmiotom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych udzielone zostaną dotacje ze środków budżetu państwa.

III Igrzyska Europejskie odbędą się w Polsce

22 czerwca 2019 r., podczas nadzwyczajnego posiedzenia Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) w Mińsku, Miasto Kraków i Województwo Małopolskie otrzymały rolę gospodarza III Igrzysk Europejskich. Jest to sztandarowa impreza sportowa rozgrywana co cztery lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich.

III Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca – 2 lipca 2023 r. na terenie Miasta Krakowa, województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Program wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich będzie realizowany w latach 2022-2023.