Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja 2020

Dzisiaj wspominamy 299. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To pierwsza w Europie i druga na świecie spisana ustawa zasadnicza, która regulowała organizację ówczesnych władz państwa polskiego oraz prawa i obowiązki obywateli.

Od 1919 roku w celu upamiętnienia ustanowienia pierwszej nowożytnej konstytucji w Europie obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja (odnowione w 1990 roku).


W obecnym 2020 roku naznaczonym epidemią koronawirusa wziąłem udział w niezwykle skromnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja w Krzeszowicach.