Będzie bezpieczniej na drogach Małopolski

W Olkuszu powstał nowy oddział zamiejscowy Inspekcji Transportu Drogowego. W jego ramach funkcjonować będzie również Zespół Terenowy w Chrzanowie. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie kupił również nowoczesne pojazdy kontrolne. Obie inwestycje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w regionie, a także przyczynią się do zwalczania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym.

– Dzięki powołaniu nowego oddziału w Olkuszu inspektorzy będą mogli podejmować działania nie tylko w powiatach olkuskim i chrzanowskim, ale także w wadowickim oraz oświęcimskim, a w razie potrzeby wesprą kolegów z powiatu krakowskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obecnie w oddziale zamiejscowym w Olkuszu, który powstał w budynku Komendy Powiatowej Policji, zatrudnionych jest dwóch inspektorów, którzy mają do dyspozycji specjalistyczny samochód kontrolny. W najbliższym czasie olkuski odział uzupełnią kolejni inspektorzy.

Utworzenie oddziału zamiejscowego w Olkuszu zostało podyktowane bardzo dużym ruchem pojazdów ciężarowych, nienormatywnych, przewożących odpady i materiały niebezpieczne, a także ruchem autokarów oraz przewoźników zagranicznych. Powstanie oddziału umożliwi przeprowadzanie kontroli na drodze krajowej nr 94, która łączy województwo śląskie z małopolskim. Powiat olkuski przecinają ponadto drogi wojewódzkie 791, 783 i 773 – ta ostatnia łączy powiat olkuski z drogą krajową nr 7.

Nowe pojazdy dla funkcjonariuszy

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie kupił również nowe pojazdy kontrolne. Trzy furgony ze specjalistycznym wyposażeniem trafiły do małopolskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Pojazdy to mobilne biura inspektorów. Są ekologiczne, wyposażone w system paneli fotowoltaicznych oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy, dymomierze, przenośne wagi automatyczne służące do pomiaru masy kontrolowanych samochodów, a także testery. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie furgonów w anteny, które umożliwiają zdalny transfer danych. Dzięki nim inspektorzy będą mogli zweryfikować stan kilkunastu parametrów informujących, czy w tachografie zostały zarejestrowane naruszenia. Pozwoli to na szybką wstępną selekcję pojazdów w ruchu. Dopiero wykrycie nieprawidłowości będzie skutkowało zatrzymaniem pojazdu i kontrolą.

Nowe pojazdy będą niezastąpionym narzędziem w zwalczaniu różnego typu oszustw i manipulacji stosowanych przez nieuczciwych przewoźników i kierowców. Furgony zostały sfinansowane z funduszy pochodzących z rezerwy celowej, w związku z wdrażaniem regulacji w ramach Pakietu Mobilności.