Dofinansowania w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych „PolskiŁad”

Rekordowe środki finansowe dla samorządów na inwestycje drogowe, oświatowe, komunalne, społeczne, sportowe i kulturalne dla powiatu Krakowskiego, Powiatu Miechowskiego i Powiatu Olkuskiego.

Dofinansowania w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych „PolskiŁad”

Powiat Krakowski – ponad 192 mln zł
PowiatMiechowski – ponad 80 mln zł
Powiat Olkuski – ponad 90 mln zł

Celem Programu Inwestycji Strategicznych jest pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.