Inwestycje z rządowym wsparciem w Toruniu

Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego to toruńskie inwestycje, które w ostatnim czasie otrzymały rządowe wsparcie. Mówił o nich 21 lipca 2022 r. podczas wizyty w województwie kujawsko-pomorskim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– Realizowane w Toruniu inwestycje są przykładem, że do rozwoju polskiej infrastruktury rząd podchodzi kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, rząd wspiera też finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Bardzo mnie cieszy to, że samorządy z powodzeniem realizują inwestycje ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozbudowa mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu

Inwestycja polegała na poszerzeniu  ciągów pieszych i  rowerowych, co pozwoliło rozdzielić ruch pieszy i rowerowy, przez co zwiększyło się bezpieczeństwo na moście. Przeprawa została również wyposażona w system odwadniający, oświetlenie i nowe bariery drogowe. Płyta mostu została naprawiona, zwiększono także jej nośność.  Powstały trzy punkty widokowe, zbudowano także nowe zejście z mostu na pobliski bulwar, dostosowane dla rowerzystów i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Wykonawcą robót było konsorcjum firm: INTOP Warszawa Sp. z o.o. i EURO-DARMAL Sp. z o.o. z Kamiennej Góry.

Inwestycja została dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu

Realizowana inwestycja obejmuje 2-kilometrowy pas nabrzeża Wisły pomiędzy mostem kolejowym a granicami przystani AZS. W jej ramach wykonane zostaną ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki i ciągi piesze oraz promenada wzdłuż Wisły. Jednocześnie zostanie przebudowana sieć gazowa oraz wykonane instalacje elektryczne. Powstaną zejścia do Wisły i mała architektura. W ramach realizowanych prac odrestaurowana zostanie też zieleń w okolicy ul. Św. Ducha.

Inwestycja „Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO – zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą prac jest ONDE S.A.