Kolej Plus: większe możliwości kolei na linii Katowice – Rybnik

PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosiły przetarg na zaprojektowanie dobudowy drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii, czyli będzie mogło kursować więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech. W ramach zadania realizowanego dzięki Rządowemu programowi uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus do 2029 r. wybudowane zostanie 20 km toru i sieci trakcyjnej.

 

– Kolej Plus to pierwszy na tak dużą skalę program inwestycyjny, który powstał we współpracy z samorządami. Realizowane w jego ramach inwestycje, takie jak w aglomeracji śląskiej, przyczynią się do przywrócenia wielu połączeń kolejowych i poprawy komfortu podróżowania – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dostęp do kolei zwiększą nowe przystanki w Mikołowie: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Przewidziana jest też przebudowa stacji i przystanku: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, gdzie również zostaną dobudowane perony, uwzględniające potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Dla zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” przewidziano prace projektowe w latach 2023 – 2026, a budowę w latach 2026 – 2029. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ok. 460 mln zł.

Siedem projektów z województwa śląskiego w programie Kolej Plus

Na liście podstawowej programu Kolej Plus w województwie śląskim znajduje się siedem projektów o szacowanej wartości ok. 2 mld zł. Na wszystkie PLK SA podpisały umowy z wnioskodawcami. Przetargi ogłoszono już na trzy projekty – w grudniu 2022 r. na zaprojektowanie połączenia do Jastrzębia-Zdroju, w styczniu 2023 r. na przywrócenie ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą, Katowicami Murckami a Tychami oraz na budowę łącznicy kolejowej, która usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj. lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK SA.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i przyjęty przez Radę Ministrów Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus