Kompleksowe zabezpieczenie Krakowa przed powodzią

24 lutego 2023 r., w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podsumowało zadania inwestycyjne dotyczące ochrony przeciwpowodziowej miasta Krakowa. Do tej pory udało się zakończyć prace na dwóch odcinkach modernizowanych wałów przeciwpowodziowych Wisły oraz pompowni Lesisko. Łączna wartość obu inwestycji wynosi ponad 112 mln zł.

 

– Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej Krakowa to jedno z najważniejszych zadań, przed jakim stoją organy administracji publicznej, w tym również administracji samorządowej. Każda, nawet najmniejsza inwestycja ma znaczenie dla bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców w obliczu narastającego problemu wzbierania wód. Dzięki skutecznym działaniom chroniącym przed tym żywiołem, właściciele i pracownicy pobliskich obiektów przemysłowych mogą czuć się pewniej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wody Polskie etapowo modernizują wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w Krakowie. W ubiegłym roku zakończone zostały prace na ponad 14 km wałów, a łączna wartość tych prac wyniosła ponad 105 mln zł. W ramach inwestycji zostały rozbudowane prawostronne obwałowania rzeki Wisły od ujścia rzeki Skawinki do stopnia Kościuszko na odcinku o długości prawie 4 km. Zmodernizowany również został lewy wał rzeki Wisły o długości prawie 10 km od mostu Wandy do Suchego Jaru.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył również zadanie „Budowa stanowiska pompowego dla pomp mobilnych dla odwodnienia Kompleksu Lesisko”. Obiekty i urządzenia pompowni tworzą wspólnie układ technologiczny zapewniający bezpieczeństwo przed zalewaniem osiedla Lesisko zarówno w czasie wezbrań w kanale Lesisko, jak i w czasie wezbrań powodziowych w rzece Wiśle. Koszt przedsięwzięcia to ponad 7 mln zł.

Obecnie trwają prace na trzecim odcinku wałów rzeki Wisły, a dokładnie na prawym wale rzeki od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz o długości ponad 10 km. Dodatkowo, w ramach kompleksowego zabezpieczenia miasta Krakowa, trwają prace budowlane wrót przeciwpowodziowych w porcie Płaszów i Kujawy, które stanowią element domykający system ochrony Krakowa przed powodzią. Prace w dwóch portach mają się zakończyć w połowie 2023 roku.

W 2023 roku Wody Polskie w Krakowie zakończą również prace zwiększające zabezpieczenie powodziowe w dolinie rzeki Serafy, czyli suche zbiorniki: Malinówka 1, Malinówka 2 i Serafa 2. Łącznie ma powstać 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych: dwa na rzece Serafie i trzy na potoku Malinówka. Obiekty te będą miały ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i Wieliczki. Zabezpieczą one przed powodzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów. W sumie będą mieć pojemność blisko 400 tys. m3.