Lepszy dostęp do kolei dzięki zmianom w Programie Przystankowym

Rząd przyjął zmiany w Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Z listy rezerwowej na podstawową zostały przesunięte 43 inwestycje.

Wśród inwestycji, które znalazły się na liście podstawowej Programu znalazły się m.in. budowa nowych przystanków w Krakowie i w Żarach oraz modernizacje istniejących przystanków, m.in. Chełm, Dąbrowa Białostocka i Augustów.

– Rozwijamy polską kolej. Odpowiedzią na trudną sytuację gospodarczą muszą być inwestycje publiczne. Dlatego poszerzyliśmy listę podstawową Programu Przystankowego o kolejne zadania – powiedział w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wskazał przy tym, że w przyszłym roku ruszy budowa trzech przystanków, które obsłużą pasażerów w ruchu aglomeracyjnym w Krakowie.

– Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Poza tym dzięki lepszemu dostępowi do kolei mieszkańcy północnej części Krakowa będą mogli łatwiej i szybciej przedostać się do centrum miasta. Kluczowy jest tu przystanek Kraków Piastów – dodał A. Adamczyk.

W 2021 r. zostały podpisane umowy na realizację 20 inwestycji ujętych w Programie Przystankowym. Ich łączna wartość to 52,04 mln zł. 9 z nich dotyczy budowy nowego przystanku lub peronu, zaś 11 umów opiewa na modernizację. Dla kolejnych 24 lokalizacji zostały ogłoszone postępowania przetargowe o łącznej wartości 129,50 mln zł.