Lokomotywownia we Wrocławiu przebudowana

Zakończył się I i II etap przebudowy elementów hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Podczas prac wykonawca – firma Mostostal Warszawa – zmodernizował kanały rewizyjne. Wartość całego kontraktu wynosi blisko 30 mln zł. To kolejne przedsięwzięcie infrastrukturalne realizowane w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity.

Realizowana inwestycja obejmuje przebudowę kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji postojowej we Wrocławiu. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. W obiekcie należącym do PKP Intercity wykonywane są bieżące i awaryjne naprawy oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Inwestycja podniesie standard utrzymania taboru i ergonomii pracy, poprawi się również gospodarka wodna obiektu.

W zakres realizowanych robót wchodzi m.in.: wykonanie nowych kanałów rewizyjnych z elementów prefabrykowanych wraz z nowym torowiskiem, instalacja oświetlenia w kanałach rewizyjnych, instalacja wentylacji nawiewnej w kanałach rewizyjnych, instalacja kanalizacji (pompy odwadniające, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna) oraz instalacja gniazd wtykowych w kanałach.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 roku PKP Intercity zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. W 2030 roku PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski.