Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową!

21 maja 2022 r. został udostępniony do ruchu ok. 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem. Dzięki temu kierowcy mogą już korzystać z całej drogi ekspresowej na trasie Lublin – Rzeszów. Po oddaniu ostatniego odcinka S19 na trasie łączącej stolice województwa lubelskiego i podkarpackiego, mieszkańcy Rzeszowa uzyskali połączenie drogami ekspresowymi z Warszawą, a kierowcy z Lubelszczyzny ekspresowo dotrą do autostrady A4.

– Można jechać! Dziś oddaliśmy do ruchu ostatni fragment szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem. Łączymy polskie regiony i przybliżamy do siebie Polaków. – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– Inicjatorem budowy tej drogi był Prezydent RP Lech Kaczyński. Dzisiaj drogą ekspresowa nosi jego imię. Zakończył się ważny etap tej inwestycji. Przed nami kolejne wyzwania: połączenie Lublina z Białymstokiem i Rzeszowa z granicą polsko-słowacką – dodał wiceminister Rafał Weber.

W ramach inwestycji powstało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Zadanie obejmowało ponadto budowę węzła drogowego Wilkołaz.

Pierwsze odcinki jednojezdniowej drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Rzeszowem zostały udostępnione kierowcom w 2012 r. (Stobierna – Rzeszów Wschód) oraz w 2017 r. (Sokołów Małopolski Północ – Stobierna). Prace nad dokończeniem całej trasy w przekroju dwujezdniowym rozpoczęły się w drugiej połowie 2019 roku.

Łączny koszt budowy S19 od węzła Lublin Węglin do węzła Sokołów Małopolski Północ (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Budowa została podzielona na dwanaście odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 130 km.

Na początku maja 2022 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na dobudowę drugiej jezdni S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Jasionka. Po jej ukończeniu cała trasa pomiędzy Lublinem i Rzeszowem będzie miała przekrój dwujezdniowy.

S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem:

S19 Lublin – Niedrzwica Duża

Odcinek o długości 12 km, został oddany do ruchu 16 grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano 15 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Powstały dwa węzły drogowe (Strzeszkowice i Niedrzwica Duża).

Niedrzwica Duża – Kraśnik

Odcinek o długości 20 km, został oddany do ruchu 21 maja 2022 r. W ramach inwestycji wybudowanych zostało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Powstał jeden węzeł drogowy – Wilkołaz.

Obwodnica Kraśnika

Odcinek ma długość ok. 10 km. Do ruchu udostępniony 16 grudnia 2021 r. Powstało 12 obiektów inżynierskich – dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe (Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie powstało także połączenie drogą krajową nr 74).

Kraśnik – Janów Lubelski

Odcinek ma ok. 18 km długości, do ruchu został udostępniony  16 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały też dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i Modliborzyce).

Obwodnica Janowa Lubelskiego

Odcinek o długości ok. 6,5 km został oddany do ruchu 16 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów.

Janów Lubelski – Lasy Janowskie

Kierowcy korzystają z odcinka o długości 8 km od 16 czerwca 2021 roku. W ramach inwestycji wybudowany został węzeł Lasy Janowskie, a także dwa mosty i dwa wiadukty oraz dziewięć przejść dla zwierząt.

Lasy Janowskie – Zdziary

Odcinek o długości 9,5 km udostępniono kierowcom 11 października 2021 r. W ramach kontraktu wybudowano dwa mosty, dziesięć wiaduktów, jedną kładkę dla pieszych, piętnaście przepustów, jedną parę Miejsce Obsługi Podróżnych Bukowa (kat. I) oraz węzeł Zdziary łączący S19 z DK19.

Zdziary – Rudnik nad Sanem

Odcinek o długości 8,2 km udostępniono kierowcom 29 kwietnia 2022 r. W ramach zadania powstał most na Sanie. Jego przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce. Wybudowano ponadto dwa obiekty mostowe w ciągu głównym S19, sześć obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Rudnik nad Sanem – Nisko

Kierowcy mogą korzystać z tego odcinka o długości 6,5 km od 6 grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem) i sześć przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).

Nisko – Jeżowe

Odcinek o długości 11,2 km został oddany do ruchu 6 grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt (dwa górą i cztery dołem), dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze (kat. III) i Jeżowe (kat. II).

Jeżowe – Łowisko

Odcinek udostępniony 6 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji o długości 10,3 km wybudowano dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), a także siedem wiaduktów (w tym trzy wiadukty w ciągu dróg bocznych), pięć mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.

Łowisko – Sokołów Małopolski Północ

Odcinek o długości 8,2 km udostępniono kierowcom 23 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Łowisko i Sokołów Małopolski Północ), sześć wiaduktów drogowych (w tym przejścia dla zwierząt średnich górą i dołem) oraz dwa przepusty dla zwierząt małych o funkcji ekologicznej.

Sokołów Małopolski Północ – Stobierna

Odcinek udostępniony kierowcom 1 września 2017 r. ma 12,5 km długości. W ramach inwestycji wybudowano węzeł drogowy Sokołów Małopolski, cztery wiadukty drogowe, jedną estakadę, dziewiętnaście przejść dla zwierząt i przejazd gospodarczy a także jedną parę Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP-y Stobierna i Nienadówka) kategorii I.

Stobierna – Rzeszów Wschód

Kierowcy mogą korzystać z tego odcinka od 10 września 2012 r. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,9 km. W ramach inwestycji wybudowano węzeł drogowy Jasionka, czternaście obiektów inżynierskich, w tym cztery wiadukty drogowe, cztery mosty oraz sześć przepustów i przejść dla zwierząt.