Można już korzystać z nowego mostu na Dunajcu w Kurowie.

Nowy most typu extradosed na Dunajcu w ciągu drogi krajowej nr 75 przeszedł pomyślnie próby obciążenia. Pozwoliło to na bezpieczne udostępnienie go kierowcom.

Most na Dunajcu w Kurowie to trzeci w Polsce pod względem długości obiekt typu extradosed. Ma 602 metry długości, ponad 17 metrów szerokości i trzy pylony o wysokości 33,5 m.

Stary most na Dunajcu zostanie rozebrany, wykonawca przystąpi do prac jeszcze w tym roku.  Z obiektu pozostanie jeden przyczółek od strony Brzeska, który zostanie zamieniony na punkt widokowy.

W ramach inwestycji GDDKiA droga krajowa nr 75 zostanie rozbudowana do klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) na odcinku 2 km, a skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie i parking z miejscem ważenia pojazdów przebudowane. Po obydwu stronach mostu powstaną drogi serwisowe, zatoki autobusowe, ekrany akustyczne i ciągi pieszo-rowerowe.

Wartość inwestycji to ponad 189 mln zł.