Nowy wiadukt drogowy nad torami w Skierniewicach

23 maja 2022 r. został udostępniony nowy wiadukt drogowy w Skierniewicach nad torami linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Katowice. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 37 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa oraz ze środków PKP PLK SA.

– Wiadukt nad torami w Skierniewicach był jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji przez mieszkańców tego regionu. Bezkolizyjne skrzyżowanie stwarza nowe, bardziej komfortowe możliwości podróżowania, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna kolej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wiadukt drogowy o długości ok. 145 m powstał nad dwoma torami linii kolejowej Warszawa Zachodnia – Katowice oraz jednotorową łącznicą między linią Warszawa Zachodnia – Katowice i linią Skierniewice – Łowicz. Zastąpił on przejazd kolejowo-drogowy na ul. Zwierzynieckiej w Skierniewicach. Do dyspozycji kierowców przeznaczono dwa pasy ruchu (po jednym w każdą stronę). Obok obiektu powstała komfortowa sieć dróg dojazdowych wraz z rondami, chodnikami i ścieżkami pieszo-rowerowymi.

Inwestycja powstała w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.