Obwodnica Oświęcimia już w budowie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk 7 listopada 2022 r. wziął udział w rozpoczęciu prac na budowie obwodnicy Oświęcimia w ciągu drogi krajowej nr 44. Wykonawca inwestycji przejął plac budowy i prowadzi już prace przygotowawcze na całym odcinku. Geodeci wytyczają przebieg drogi, a saperzy sprawdzają teren w poszukiwaniu ewentualnych niewybuchów. Rozpoczęto także budowę dróg technologicznych.

– Drogi w Polsce muszą być bezpieczne, przewidywalne i komfortowe, ale również odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych. Oto kolejna ważna dla regionu droga wchodzi w bezpośredni etap realizacji. Obwodnica Oświęcimia połączy bezpośrednio miasto z drogą ekspresową S1, budowaną w nowym śladzie pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach tego zadania wybudowana zostanie ponad 9 km dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), mająca po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Powstaną trzy mosty: na Wiśle, Sole i Młynówce (w tym najdłuższy 463-metrowy na Sole) oraz pięć rond. Przebudowana zostanie sieć istniejących dróg. Obwodnica wyposażona zostanie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenie.

Szczególnej uwagi wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W związku z tym został opracowany raport, w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru. Przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należało ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji. Raport był analizowany przez ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany uwzględnił zapisy zawarte w raporcie i zastosował zgodne z nim rozwiązania.

Inwestycję wartości 467 mln zł realizuje firma Budimex. Termin zakończenia robót zaplanowano na 2024 r.

S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Budowa S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

  • S1 Mysłowice – Bieruń (prowadzone prace projektowe);
  • S1 Bieruń – Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia (prowadzone prace projektowe);
  • S1 Oświęcim – Dankowice (w budowie);
  • S1 Dankowice – Bielsko-Biała (w budowie).

Budowa dwóch odcinków S1: pomiędzy Oświęcimiem a Dankowicami oraz pomiędzy Dankowicami a Bielskiem-Białą rozpoczęła się w październiku br. Wszystkie odcinki realizowane są w formule Projektuj i buduj.

Docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości i stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. S1 jest też ważnym połączeniem międzynarodowym. Znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przebiega w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina – Skalite.