Obwodnica Wschowy coraz bliżej realizacji

Na wrzesień 2023 r. zaplanowano uzyskanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12. Uzyskanie tej decyzji pozwoli na zakończenie prac przygotowawczych oraz przygotowanie i ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj, co jest planowane w 2024 r. Obwodnica Wschowy to kolejna inwestycja, która zostanie zrealizowana w województwie lubuskim w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Już teraz są prowadzone prace budowlane na obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, a na realizację obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 GDDKiA prowadzi postępowanie przetargowe.

Obwodnica Wschowy coraz bliżej realizacji

— Obwodnica Wschowy to jedna z sześciu inwestycji w województwie lubuskim, która powstanie w ramach programu obwodnicowego. Dzięki tej drodze mieszkańcy odpoczną od ruchu tranzytowego, a poruszanie się po ulicach miasta będzie bezpieczniejsze. Dobra infrastruktura jest konieczna, aby cała Polska mogła się równomiernie rozwijać — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. budowa obwodnicy Głogowa.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości we Wschowej oraz na całym fragmencie drogi krajowej nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem.

Dokładny przebieg nowej trasy zostanie określony w decyzji środowiskowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w trybie projektuj i buduj zaplanowano na 2025r., a ukończenie zadania i oddanie obwodnicy do ruchu w 2028 roku.

Program budowy 100 obwodnic

Kierowcy mogą już korzystać z dwóch obwodnic z tego programu: Smolajn na drodze krajowej nr 51, o długości 1,7 km oraz Brzezia na drodze krajowej nr 25, o długości 4,5 km. Szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 118 km i wartości ok. 2,3 mld zł jest na etapie realizacji, dla czterech trwa przetarg na wybór wykonawcy, a pozostałe inwestycje (78 zadań) są na etapie prac przygotowawczych.

W ramach Programu budowy 100 obwodnic w woj. lubuskim powstanie w sumie sześć obwodnic:

  • Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 – przetarg na wybór wykonawcy,
  • Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31 – prace przygotowawcze,
  • Dobiegniewa w ciągu DK22 – prace przygotowawcze,
  • Przytocznej w ciągu DK24 – prace przygotowawcze,
  • Wschowy w ciągu DK12 – prace przygotowawcze,
  • Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 – prowadzone prace budowlane, zakończenie planowane w IV kwartale 2024 r.