Obwodnice Bełchatowa, Kwaskowa i Pragi z rządowym dofinansowaniem

23 maja 2022 r. zostały podpisane umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trzech obwodnic w województwie łódzkim: Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710 i Pragi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Łódzkiego wyniesie ok. 76 mln zł.

 

– Umowy na dofinansowanie trzech obwodnic w województwie łódzkim to realne wsparcie dla władz samorządowych w poprawie jakości dróg, z których codziennie korzystają mieszkańcy Bełchatowa, Kwaskowa i Pragi, a także kierowcy przejeżdżający przez te miejscowości. Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększa się komfort życia i bezpieczeństwo w wielu regionach naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wschodnia obwodnica Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 będzie miała ok. 8,1 km długości. Całkowita wartość tego zadania wyniesie 124,8 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 62,4 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to I kwartał 2026 roku.

Koszt budowy obwodnicy Pragi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 wyniesie 14,5 mln zł, a kwota rządowego dofinansowania to 7,2 mln zł. Nowa trasa będzie miała około 1,4 km długości. Planowany termin oddania do użytkowania tej obwodnicy to II kwartał 2023 roku.

Obwodnica Kwaskowa uzyskała dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6,4 mln zł, a koszt jej budowy to 12,9 mln zł. Udostepnienie do ruchu odcinka drogi wojewódzkiej nr 710 o długości 0,6 km zaplanowano na I kwartału 2024 roku.

Dofinansowanie z RFRD obejmie zarówno przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i budowę obwodnic.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki temu dofinansowanych zostanie 51 zadań o łącznej wartości przeszło 4,5 mld zł.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. wartości zadania. W ciągu ostatnich trzech lat dzięki rządowemu wsparciu z RFRD (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) udało się wybudować lub zmodernizować 14 tys. km dróg lokalnych.