Otworzyliśmy kolejny odcinek przejścia przez Legionowo w ciągu DK61

Rozbudowa DK nr 61 na długości ok. 1,8 km polegała na wybudowaniu drugiej jezdni. Zbudowane zostały drogi dojazdowe, zlikwidowano też część istniejących skrzyżowań i włączono je do dróg dojazdowych.

Inwestycja została zrealizowana przez firmę Skanska, z którą GDDKiA podpisała umowę 25 lipca 2017 r.

Ponad 70 niewybuchów zostało znalezionych podczas prac budowlanych. Niewybuchy pochodzą z czasów II Wojny Światowej.

W grudniu 2020 r. podpisana została umowa na realizację 4,5 kilometrowego, kolejnego odcinka #DK61 pomiędzy Legionowem a Zegrzem.

Zakończenie prac przewidziane zostało w II kwartale 2024 r