Północna Obwodnica Krakowa z dofinansowaniem UE

Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 zostanie dofinansowana środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 680 mln zł. Przewiduje to umowa o dofinansowanie zawarta 26 maja 2022 r., której beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wartość projektu objętego dofinasowaniem to prawie 1,7 mld zł.

– Budowana obecnie Północna Obwodnica Krakowa jest inwestycją kluczową dla układu drogowego Małopolski i aglomeracji krakowskiej. Ukończenie tej inwestycji pozwoli uwolnić ulice Krakowa od nadmiaru spalin i ruchu ciężarowego. Będzie się ona także łączyła z drogą ekspresową S7 prowadzącą w kierunku Warszawy. Fakt, że ta droga uzyskuje unijne dofinansowanie, jest bardzo ważnym sygnałem oraz dobrą wiadomością dla każdego, komu zależy na szybkim rozwoju infrastruktury drogowej w naszym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zadnie polegające na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa zostało podzielone na dwa odcinki realizacyjne:

•  odc. I – węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) – węzeł Modlnica (ok. 2,1 km),

•  odc. II w. Modlnica – w. Kraków Mistrzejowice (ok. 12,3 km).

Umową o dofinansowanie został częściowo objęty odcinek II. Środki unijne przyznano na realizację 11,5 km drogi ekspresowej o wartości 1,67 mld zł.

Zakres robót na odcinku w. Modlnica – w. Kraków Mistrzejowice obejmuje budowę drogi ekspresowej S52 wraz z obiektami inżynierskimi. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły drogowe:

•  węzeł Modlnica na połączeniu z DK94 (rozbudowa),

•  węzeł Zielonki na połączeniu z drogą wojewódzką nr 794,

•  węzeł Węgrzce na połączeniu z DK7,

•  węzeł Batowice na połączeniu z drogą powiatową DP2156K (ul. Karola Wojtyły).

Przewidziano ponadto budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowę obwodu utrzymania drogowego oraz przebudowę istniejących dróg.

Koszt realizacji tego zadania to 1,94 mld zł, a zakończenie prac jest planowane w połowie 2024 r.

Dla odcinka S52 węzeł Modlniczka (Radzikowskiego) – węzeł Modlnica są prowadzone prace przygotowawcze.

Północna Obwodnica Krakowa zapewni wygodne połączenie samochodowe na kierunku wschód – zachód po północnej stronie miasta. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowa trasa pozwoli na uwolnienie miejskich ulic od ruchu tranzytowego i wpłynie na poprawę przepustowości układu drogowego Krakowa.