Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk brał udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego działającego przy Małopolski Urząd Wojewódzki.

Tematem posiedzenia jest możliwe zagrożenie powodziowe w #Małopolska  w związku z wzmożonymi opadami deszczu