Powstanie wygodny węzeł komunikacyjny na S52 w woj. śląskim

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uzgodnił Program inwestycji dla zadania obejmującego budowę połączenia drogi ekspresowej S52 z drogą powiatową DP4418S w gminie Jasienica, w województwie śląskim. Inwestycja pozwoli na lepsze skomunikowanie miejscowości położonych w sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu oraz na odciążenie węzła w Jasienicy, który ze względu na lokalne uwarunkowania nie zapewnia oczekiwanej przepustowości.

 

— Zależy nam na tym, aby infrastruktura transportowa w naszym kraju była bezpieczna, wygodna i wysokoprzepustowa. W tym celu budujemy nowe trasy szybkiego ruchu, obwodnice miast, modernizujemy istniejące drogi. Dodatkowo zwiększamy nośność dróg i likwidujemy „wąskie gardła”, które powodują ograniczenie przepustowości układu komunikacyjnego. Budowa nowego zjazdu z jedni północnej S52 w gminie Jasienica jest właśnie takim działaniem, dzięki inwestycji znaczącej poprawie ulegną warunki jazdy w tym rejonie — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

— To kolejna bardzo ważna dla regionu inwestycja drogowa. Powstanie nowego węzła zapewniającego pełną komunikację obu stron S52 będzie korzystne nie tylko dla kierowców, ale także dla mieszkańców gminy Jasienica, której drogi lokalne są obecnie bardzo obciążone ruchem — powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Inwestycja będzie realizowana w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w ciągu północnej jezdni drogi ekspresowej S52 (w km 20+800 – 22+300), w gminie Jasienica.

W ramach zadania wykonany zostanie wjazd i zjazd z północnej jezdni drogi ekspresowej, w miejscu istniejącego przejazdu nad drogą ekspresową. Nowa inwestycja, wraz z istniejącym wjazdem i zjazdem z jezdni południowej w Świętoszówce, umożliwi pełną obsługę wszystkich kierunków jazdy.

Uzgodnienie Programu inwestycji umożliwi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przestąpienie do prac projektowych. Roboty budowlane zostały zaplanowane na lata 2026-2027. Prace mające na celu lepsze skomunikowanie drogi ekspresowej S52 z terenami przyległymi zostaną sfinansowane z budżetu państwa.