Przebudowa DK79 w Jaworznie

Minister Andrzej Adamczyk na ręce Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta wręczył promesę o wartości  29, 900 mln zł

Dla ruchu pieszego wzdłuż DK 79 został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym.

 Wzdłuż wiaduktu zrealizowane będą chodniki oddzielone od jezdni barierami stalowymi, oddzielonych od krawędzi zewnętrznych ekranem akustycznym pełniącym funkcje bariero – poręczy.

Projekt przewiduje również realizację: zjazdów i dwóch zatok autobusowych  , montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu , odwodnienie, wodociąg, przebudowy kolidujących urządzeń teletechniki,

oświetlenie, zasilanie energetyczne , zieleń (wycinka i nasadzenia) , budowę ekranów akustycznych typu „zielona ściana”, sygnalizacji świetlnej.

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, biuro poselskie przechodzi w tryb pracy zdalnej.
Przyjmowanie interesantów będzie odbywać się tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym umówieniu.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
tel.: 12 257 90 32
e-mail: adamczyk@biuroposelskie.com

Zapewniam, iż większość spraw można skutecznie załatwić w sposób zdalny.