Przebudowa DK79 w Jaworznie

Minister Andrzej Adamczyk na ręce Prezydenta Jaworzna Pawła Silberta wręczył promesę o wartości  29, 900 mln zł

Dla ruchu pieszego wzdłuż DK 79 został zaprojektowany chodnik o szerokości 1,5 m oddzielony od jezdni barierą, rowem i ekranem akustycznym.

 Wzdłuż wiaduktu zrealizowane będą chodniki oddzielone od jezdni barierami stalowymi, oddzielonych od krawędzi zewnętrznych ekranem akustycznym pełniącym funkcje bariero – poręczy.

Projekt przewiduje również realizację: zjazdów i dwóch zatok autobusowych  , montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu , odwodnienie, wodociąg, przebudowy kolidujących urządzeń teletechniki,

oświetlenie, zasilanie energetyczne , zieleń (wycinka i nasadzenia) , budowę ekranów akustycznych typu „zielona ściana”, sygnalizacji świetlnej.