Rozpoczyna się przebudowa kolejnej drogi z rządowym dofinansowaniem

Modernizacja drogi powiatowej nr 1183K w Rogowie w powiecie miechowskim otrzymała 2,52 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Całkowita wartość zadania realizowanego przez władze samorządowe to ponad 5 mln zł. To kolejna spośród kilkunastu tysięcy inwestycji na drogach samorządowych, których przeprowadzenie jest możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu.

– Do budowy, modernizacji oraz remontów dróg obecny rząd podchodzi kompleksowo. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych, czyli budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, wspieramy finansowo samorządy w realizacji ich zadań. Bardzo mnie cieszy to, że kolejne samorządy składają wnioski, uzyskują dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i rozpoczynają budowę tak bardzo potrzebnych mieszkańcom nowych dróg. Dzięki temu poprawia się bezpieczeństwo i komfort podróżowania – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in. wykonanie nowej konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowę zjazdów do posesji, budowę przystanków i wiat autobusowych, wybudowanie kanału technologicznego, utwardzenie poboczy, montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększy się dzięki budowie wyniesionego skrzyżowania DP 1183K z DP 1193K.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w Małopolsce

Z RFRD w latach 2019-2022 dofinansowano ponad 1 tys. zadań z województwa małopolskiego o łącznej wartości ponad 955 mln zł. Umożliwiło to budowę, przebudowę lub remont ponad 1220 km dróg powiatowych i gminnych.

Rządowe wsparcie przyznano także na budowę trzech obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w Małopolsce. Łączne dofinansowane dla obwodnic Zielonek, Brzeszcz i Szczurowej to ok. 110 mln zł.

Od 2021 roku ze środków Funduszu są dofinansowywane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Dzięki nim w województwie małopolskim realizowanych jest ponad 170 takich zadań.

W całym kraju w latach 2019-2022 wsparcie z RFRD uzyskało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tysięcy km. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. 13 mld zł.

***

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Środki Funduszu przekazywane są na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym,
  • dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
  • dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.