Rozpoczyna się realizacja S6 Koszalin – Sławno

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację drogi ekspresowej S6 na odcinku Koszalin – Sławno. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, a wartość kontraktu to 657,9 mln zł. Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o długości 23,2 km. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia 2025 roku.

– Droga ekspresowa S6 to najważniejsza arteria komunikacyjna łącząca Trójmiasto, Pomorze Środkowe i Szczecin. Dzisiejsza umowa to kolejny krok do ukończenia nowoczesnego, komfortowego i bezpiecznego połączenia drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawca kontraktu będzie miał za zadanie przygotować niezbędną dokumentację projektową, na co zaplanowano 10 miesięcy oraz w ciągu 19 miesięcy zrealizować roboty budowalne. W pierwszym etapie, po przekazaniu placu budowy wykonawcy, będą prowadzone prace przygotowawcze, m.in. sprawdzenie saperskie i prace geodezyjne. Zasadnicze roboty rozpoczną się po przygotowaniu i zatwierdzeniu projektów wykonawczych.

Nowy odcinek S6 rozpocznie się tuż za obwodnicą Koszalina i Sianowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę czterech węzłów drogowych: Kawno, Malechowo, Karwice, Bobrowice, obwodu utrzymania drogi, Miejsc Obsługi Podróżnych Karwice Północ i Karwice Południe oraz 20 obiektów mostowych, w tym 5 pełniących funkcję przejść dla zwierząt. Trasa będzie wygrodzona od otaczającego terenu siatkami i wyposażona w bariery energochłonne. Zadanie obejmuje także przebudowę dróg poprzecznych, krzyżujących się z nowo zaprojektowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych. Dla sąsiedniego odcinka S6 Sławno – Słupsk trwa końcowy etap badania ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, biuro poselskie przechodzi w tryb pracy zdalnej.
Przyjmowanie interesantów będzie odbywać się tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym umówieniu.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
tel.: 12 257 90 32
e-mail: adamczyk@biuroposelskie.com

Zapewniam, iż większość spraw można skutecznie załatwić w sposób zdalny.