Rozwój sieci drogowej w woj. małopolskim

Kierowcy mogą już korzystać z obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977. Nowa trasa przebiega po wschodniej stronie miejscowości. Wykonawcą zadania była firma STRABAG Infrastruktura Południe. Całkowita wartość projektu to 57,5 mln zł, a unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło 46,5 mln zł.

– Cieszę się, że kolejna polska miejscowość zyskała nową obwodnicę. Dla mieszkańców Tuchowa to ważny dzień, bo wreszcie będą mogli odetchnąć od uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym prowadzonym przez ich miejscowość. Zyskają także kierowcy, bo wygodnie i bezpiecznie ominą Tuchów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres inwestycji obejmował projekt i budowę nowej trasy o długości 2,7 km. W ciągu obwodnicy zostały wykonane 3 ronda, 3 obiekty mostowe, drogi serwisowe, oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa.

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą m.in. Tarnów i Gorlice z granicą polsko-słowacką. Zapewnia regionalny dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4. Średnie natężenie ruchu na tej drodze w 2020 r. wynosiło ponad 12 tysięcy pojazdów na dobę. Nowa obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny oraz poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego. Ponadto inwestycja poprawi dostępność do sieci drogowej w regionie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.