Rusza projektowanie dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej

Rozpoczynają się prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla dwóch odcinków zachodniego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Połączą one drogę ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem z S7 na południe od Warszawy. Podpisane 6 lipca 2022 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad umowy obejmują opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla odcinków, które zostaną zrealizowane jako droga ekspresowa S50 i autostrada A50.

– Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej to strategiczny projekt wpisujący się w realizację spójnego układu komunikacyjnego w Polsce. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków podróżowania pomiędzy wieloma regionami kraju. Dzięki niej prowadzenie działalności transportowej będzie jeszcze bardziej efektywne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wykonawcą dokumentacji dla drogi ekspresowej S50 na odcinku od S10 do DK92 jest Transprojekt Warszawa. Na realizację umowy o wartości ok. 8,5 mln zł przewidziano 44 miesiące. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I kwartał 2026 r.

W ramach umowy biuro projektowe przygotuje dokumentację zawierającą wariantowy przebieg zachodniego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w rejonie Naruszewa, a drogą krajową nr 92. Dodatkowo wykonawca przygotuje materiały i wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Dokumentację dla kolejnego fragmentu OAW, od DK92 do S7, opracuje firma TRAKT. Na realizację umowy o wartości ok. 12,5 mln zł przewidziano 44 miesiące. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I kwartał 2026 r.

W ramach umowy wykonawca przygotuje dokumentację zawierającą wariantowy przebieg odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, zlokalizowanego pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą krajową nr 92 oraz drogą ekspresową S7 na południe od Warszawy. Dodatkowo wykonawca przygotuje materiały i wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.