Rusza realizacja ekspresowej obwodnicy Zamościa

Rozpoczyna się realizacja drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód – Zamość Południe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą Budimex kontrakt o wartości 440,6 mln zł na zaprojektowanie i budowę odcinka trasy o długości 12,5 km. To pierwsza z trzech umów na realizację S17 między Zamościem a granicą państwową z Ukrainą w Hrebennem.

– Droga ekspresowa S17 to trasa niezwykle istotna dla Polski Wschodniej, a ostatnio, w wyniku haniebnej napaści Rosji na Ukrainę, jest kluczowa także dla wymiany gospodarczej z naszymi wschodnimi sąsiadami. Dzięki nowej trasie znacząco poprawią się warunki transportowe, co dla mieszkańców województwa lubelskiego i Zamojszczyzny oznacza poprawę bezpieczeństwa i większy komfort podróżowania – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. W ramach inwestycji powstaną ponadto dwa węzły drogowe: Zamość Wschód i  Zamość Południe, most oraz dziewięć wiaduktów.

Węzeł Zamość Wschód zostanie wybudowany na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Trasa przebiegać będzie na wschód od obecnej drogi krajowej nr 17, ominie Barchaczów oraz Łabunie i zakończy się węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Tyszowców. W ramach inwestycji rozbudowany będzie także fragment DK74 od Zamościa do Miączyna o długości ok. 4 km.

Ukończenie prac projektowych i robót budowlanych, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jest planowane w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy. Czas ten nie uwzględnia okresów zimowych podczas prac budowlanych (od 16 grudnia do 15 marca).

S17 w przetargu i przygotowaniu

Budowa S17 między Zamościem a Hrebennem, o długości ok. 48 km, została podzielona na trzy odcinki realizacyjne. W najbliższym czasie planowane jest zawarcie umów na projekt i budowę tej trasy na odcinkach Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Obecnie jest też realizowana druga jezdnia obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, której ukończenie jest planowane w I połowie 2023 r. (pierwsza jezdnia została oddana do ruchu w listopadzie 2021 r.).

Na etapie prac przygotowawczych jest też pięć odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości ok. 67 km. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich. Dla odcinków Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód toczy się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

S17 od Warszawy do granicy z Ukrainą

S17 na odcinku Piaski – Hrebenne stanowi element ciągu drogowego łączącego Warszawę, przez Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski z granicą państwa w Hrebennem, a także międzynarodowej drogi E372 prowadzącej ze stolicy Polski do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z planowaną drogą ekspresową S12, a w ramach obwodnicy Lublina połączy się także z drogą ekspresową S19 Via Carpatia.

S17 wraz z S12 i S19 stanowić będą na terenie województwa lubelskiego zasadniczy szkielet dróg o dużej przepustowości, łączących kluczowe ośrodki gospodarcze kraju z największymi miastami Polski Wschodniej.