Rusza realizacja S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 14 maja 2020 r. umowę na realizację  pierwszego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Odcinek tej trasy od Oświęcimia do Dankowic o długości 15,2 zaprojektuje i wybuduje konsorcjum firm PORR oraz Mota-Engil Central Europe za kwotę 989,7 mln zł.

– Droga ekspresowa S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą wchodzi w fazę realizacji. Dzięki niej usprawnimy komunikację na granicy woj. śląskiego i małopolskiego, a kierowcy zyskają kolejny odcinek bezpiecznej drogi ekspresowej. Łączymy fragmenty dróg w spójną sieć komunikacyjną – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa po dwa pasy ruchu, z rezerwą pod trzeci pas, trzy węzły drogowe (Oświęcim, Wola, Brzeszcze), a także drogi obsługujące tereny przyległe do trasy. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenie.

Inwestycja będzie realizowana w formule Projektuj i buduj. Na opracowanie projektu i budowę trasy kontrakt przewiduje 33 miesiące. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.

S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

Budowa trasy łączącej Mysłowice i Bielsko-Białą została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

  • węzeł Kosztowy II – węzeł Oświęcim – przetarg,
  • węzeł Oświęcim – Dankowice – zawarta umowa z wykonawcą,
  • Dankowice – węzeł Suchy Potok – przetarg.

W ramach budowy S1 Mysłowice – Bielsko-Biała zostanie zrealizowany jeszcze jeden odcinek drogi krajowej nr 44 o długości nieco ponad 9 km, który będzie stanowił obwodnicę Oświęcimia. Zadanie to jest na etapie przetargu.

Dobiegają  końca postępowania przetargowe na wybór wykonawców odcinków S1 węzeł Kosztowy II – węzeł Oświęcim oraz Dankowice – węzeł Suchy Potok. Wybór najkorzystniejszych ofert na realizację tych zadań jest planowany na przełomie maja i czerwca 2020 r.

W ramach odcinka węzeł Kosztowy II – węzeł Oświęcim powstanie droga ekspresowa o długości 12,9 km, obwodnica Bierunia o długości 2,1 km, trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód.

Realizacja S1 Dankowice – węzeł Suchy Potok obejmie budowę drogi ekspresowej o długości 12 km, dwóch węzłów drogowych: Stara Wieś i Suchy Potok, pary Miejsc Obsługi Podróżnych: Dankowice Zachód oraz Dankowice Wschód, a także obwodu utrzymania drogi.

S1 po nowym śladzie

Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Inwestycja przyczyni się do przyspieszenia rozwoju województwa śląskiego oraz do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi na osi północ – południe, usprawni komunikację w ramach aglomeracji śląskiej oraz tranzyt przez ten region. Od ruchu  tranzytowego odciążone zostaną ponadto liczne miejscowości położone wzdłuż drogi krajowej nr 1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą.

135 km drogi S1

Docelowo droga ekspresowa S1 będzie miała 135 km długości. Do jej dokończenia konieczne jest jeszcze wybudowanie drugiej jezdni odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie o długości  9,5 km, przebudowa do standardu drogi ekspresowej istniejącej drogi krajowej nr 1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (wkrótce poznamy najkorzystniejszą ofertę na realizację tego zadania) oraz budowa obwodnicy Węgierskiej Górki o długości 8,5 km.  Rozpoczęcie robót budowlanych na obwodnicy Węgierskiej Gorki jest planowane w maju 2020 r.