Umowa na realizację S5 Ornowo – Wirwajdy podpisana

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 28 kwietnia 2020 r. umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy. Kontrakt o wartości 204 mln zł zrealizuje firma Budimex SA.

– Odcinek drogi ekspresowej S5 Ornowo – Wirwajdy to łącznik między drogami krajowymi 15 i 16. Będzie stanowił południową obwodnicę Ostródy. Ten stosunkowo krótki odcinek zasadniczo zmieni układ drogowy w tej części województwa warmińsko-mazurskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Zadaniem wykonawcy będzie budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy o długości 5 km. W ramach zadania przewidziana jest budowa dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy. Ponadto przebudowane zostaną drogi poprzeczne innych kategorii. Będzie to droga o przekroju dwujezdniowym. Powstanie na niej węzeł Ostróda Zachód, cztery wiadukty oraz dwa przejścia dla dużych zwierząt.

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i Buduj. Wykonawca zadania ma możliwość optymalizacji rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym i wykonawczym. W takim wypadku musi w ciągu 5 miesięcy złożyć wniosek o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca może także wykonywać zadanie bez optymalizacji projektu, na podstawie decyzji ZRID z grudnia 2019 r. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.