Targi kolejowe TRAKO2021

Targi kolejowe #TRAKO2021 są doskonałą okazją do zaprezentowania nowych rozwiązań dla transportu kolejowego.

Tak było i tym razem

Podczas wydarzenia wziąłem udział w premierowej prezentacji wodorowego taboru PESA Bydgoszcz SA