Ułatwienia w transporcie w związku z wojną rosyjsko-ukraińską

W związku z toczącą się wojną rosyjsko-ukraińską Ministerstwo Infrastruktury i podległe spółki realizują wiele działań pomocowych, a także wprowadzają szereg ułatwień transportowych, by usprawnić pomoc humanitarną dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

W ramach pakietu ułatwień dotyczących przejazdów po polskich drogach transporty humanitarne zostały zwolnione z opłat w systemie e-TOLL. Dotyczy to przejazdów drogami płatnymi, także  tymi, które są administrowane przez operatorów komercyjnych.

Samochody na ukraińskich rejestracjach mogą się także poruszać bezpłatnie płatnymi odcinkami dróg w Polsce.

Wdrożona została również szybka ścieżka zwalniania z obowiązku posiadania zezwoleń dla samochodów ciężarowych wykonujących przewozy humanitarne. Działania te są koordynowane przez  Ambasadę Ukrainy w Polsce. W praktyce dla kierowców oznacza to zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia drogowego.

Z ułatwień mogą korzystać także podmioty z innych krajów, które organizują przewozy pomocy humanitarnej dla Ukrainy przez Polskę.

Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu

Polska, działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 ust. 1-3, art. 7 oraz art. 8 ust. 8 ww. rozporządzenia dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy

Od 26 lutego br. obywatele Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej mogą nieodpłatnie korzystać z przejazdów pociągami PKP Intercity kategorii ekonomicznych TLK i IC na terenie Polski, z uwzględnieniem przesiadek na kolejne połączenia krajowe przewoźnika tych kategorii. Przejazd odbywa się na podstawie paszportu potwierdzającego obywatelstwo ukraińskie.

Współpraca z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi

Polska nawiązała współpracę z zagranicznymi przewoźnikami kolejowymi, pozwalająca na bardziej efektywne przewożenie uchodźców do Polski i innych krajów

Współpracujemy blisko z Deutsche Bahn:

·         wzmocnione zostały składy pociągów Berlin-Warszawa Express o dodatkowe wagony,

·         od 4 marca br. o 5:17 odjeżdża z Warszawy dodatkowy pociąg Deutsche Bahn na trasie do Frankfurtu nad Odrą,

·         uruchomiony został dodatkowy pociąg DB Region z Cottbus do Przemyśla (bez przystanków pośrednich na terenie Polski),

·         zostało uruchomione połączenie wahadłowe Franfurt-Berlin,

·         Deutsche Bahn udostępnił także swoje autobusy, które obecnie kursują na trasie Warszawa-Niemcy.

Swoje dodatkowe pociągi uruchomiły także České drahy oraz Regio Jet.

Dworce kolejowe w pełnej gotowości

Dworce PKP są jednymi z pierwszych miejsc, do których docierają obywatele Ukrainy po przyjeździe do Polski pociągami ewakuacyjnymi. Szczególną rolę odgrywają dworce Przemyśl Główny i Chełm, na których PKP SA udostępnia przestrzenie i pomieszczenia, w których zorganizowano punkty recepcyjne dla przybywających do Polski Ukraińców. Punkt recepcyjny funkcjonuje również na dworcu Warszawa Wschodnia, a w wielu miastach Polski działają punkty informacyjne.

Specjalne pociągi Lwów-Przemyśl oraz tworzenie dalszej sieci połączeń, które umożliwiają przejazd w głąb kraju

Od 28 lutego br. spółka PKP Intercity, na wniosek Ministerstwa Infrastruktury, uruchomiła codziennie dodatkowy pociąg humanitarny. Składy w kierunku Ukrainy zaopatrzane są w niezbędne produkty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W drodze powrotnej zabierają oczekujących na przejazd w kierunku Przemyśla.

Od 27 lutego br. pociąg Kiev Express wyruszający z Warszawy w kierunku Kijowa jest codziennie dodatkowo zaopatrzany w prowiant lub artykuły pierwszej potrzeby. Dary pochodzą z różnych źródeł, np. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, instytucji samorządowych, prywatnych firm.

Pociąg sanitarny do transportu rannych

W ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia PKP Intercity ma przygotowany specjalny pociąg sanitarny, kursujący na trasie Mościska-Warszawa-Mościska. Skład zestawiony jest z 10 wagonów, część z nich została przystosowana na  pomieszczenia sanitarne dla rannych osób (ze sprzętem medycznym i łóżkami polowymi), pozostałe wagony mogą być zaopatrzone w najpotrzebniejsze produkty. Skład jest wykorzystywany w zależności od potrzeb.

Wykorzystanie szerokiego toru

Posiadana przez Polskę infrastruktura szerokotorowa stwarza dodatkowe możliwości organizacji specjalnych przewozów pasażerskich ze strony Ukrainy. Dzięki wykorzystywanej Linii Hutniczej Szerokotorowej istnieje możliwość sprawniejszego przewożenia uchodźców na teren Polski (m.in. do Olkusza w Małopolsce).