Umowa na zaprojektowanie i rozbudowę DK94 podpisana

Umowa opiewająca na 92 mln zł na zaprojektowanie i rozbudowę DK94 odcinek Zederman-Jerzmanowice podpisana!

w 2025 roku kierowcy skorzystają z przebudowanego odcinka drogi krajowej numer 94 na odcinku Zederman-Jerzmanowice.
to kluczowa droga dla sprawnej komunikacji mieszkańców Powiatu Krakowskiego oraz Powiatu Olkuskiego pomiędzy aglomeracją krakowską i Zagłębiem oraz Śląskiem.
– przebudowa DK 94 na odcinku Zederman-Jerzmanowice to kolejny etap modernizacji, którą udało się zainicjować dzięki mojemu zaangażowaniu oraz współpracy mieszkańców i samorządowców i zrealizować kilkanaście lat temu.
dzięki inwestycji na ośmiokilometrowym odcinku drogi poprawi się komfort i bezpieczeństwo kierowców, a także pieszych.

– poprawi się dostępność komunikacyjna miejscowości zlokalizowanych w otulinie Ojcówa i Ojcowskiego Parku Narodowego.

W ramach inwestycji powstaną:
dodatkowe jezdnie i drogi dojazdowe
nowe skrzyżowanie w Gotkowicach
nowe urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne na długości 1,4 km
chodniki dla pieszych, trzy zatoki autobusowe i przejście podziemne

system odwodnienia terenu, m.in. sieć kanalizacji deszczowej na odcinku ponad 4,1 km. oraz 11 zbiorników retencyjnych.