Wiadukt między Krakowem a Batowicami oddany do ruchu

11 lipca 2022 r. został oddany do ruchu wiadukt nad linią kolejową Kraków – Warszawa w Batowicach. Inwestycja zlokalizowana na terenie powiatu krakowskiego, na granicy Krakowa i Batowic, otrzymała w 2019 r. 25 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Całkowita wartość tego zadania to blisko 32 mln zł.

W ramach inwestycji wybudowany został 45 metrowy wiadukt nad torami kolejowymi, łączący ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach. Rozbudowano również przyległy układ drogowy, powstały trzy ronda, chodnik, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, a także kanalizacja deszczowa i zbiornik retencyjny.

– Budujemy ponadregionalne drogi szybkiego ruchu, ale wspieramy także rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, bo większość ruchu samochodowego w naszym kraju odbywa się po drogach samorządowych, z których na co dzień korzystają mieszkańcy miejscowości przy nich leżących. Te drogi umożliwiają bezpieczny dojazd do domu i do pracy milionom mieszkańców Polski. W powiatach i gminach na terenie całego kraju, nawet w tych najmniejszych, są prowadzone zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycje te przyczyniają się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego oraz poprawy bezpieczeństwa – powiedział w Batowicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Kolejnym elementem usprawniającym ruch w północnej części aglomeracji krakowskiej będzie węzeł Batowice, który powstanie w miejscu skrzyżowania drogi powiatowej 2293K (ul. Karola Wojtyły) i budowanej właśnie drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w Małopolsce

Z RFRD w latach 2019-2022 dofinansowano ponad 1 tys. zadań z województwa małopolskiego o łącznej wartości ponad 955 mln zł. Umożliwiło to budowę, przebudowę lub remont ponad 1220 km dróg powiatowych i gminnych.

Rządowe wsparcie przyznano także na budowę trzech obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w Małopolsce. Łączne dofinansowane dla obwodnic Zielonek, Brzeszcz i Szczurowej to ok. 110 mln zł.

Od 2021 roku ze środków Funduszu są dofinansowywane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Dzięki nim w województwie małopolskim realizowanych jest ponad 170 takich zadań.

W całym kraju w latach 2019-2022 wsparcie z RFRD uzyskało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tysięcy km. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. 13 mld zł.

***

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Środki Funduszu przekazywane są na:

• dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,

• dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,

• finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym,

• dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,

• dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.