Wizyta sekretarza generalnego Międzynarodowego Forum Transportu

Wyzwania dla międzynarodowej społeczności transportowej, będące konsekwencją rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę, były tematem spotkania ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z sekretarzem generalnym Międzynarodowego Forum Transportu Young Tae Kimem. Spotkanie odbyło się na zaproszenie strony polskiej 27 kwietnia 2022 r.

W konsekwencji rosyjskiej inwazji z Ukrainy dotychczas wyjechało do Polski blisko 3 mln osób. Minister Andrzej Adamczyk przedstawił zakres udzielanej pomocy humanitarnej w dziedzinie transportu dla uciekających przed wojną.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców z Ukrainy wprowadziliśmy bezpłatne przejazdy koleją dla uchodźców z Ukrainy i udostępniliśmy dodatkowe składy pociągów. Skorzystało z nich już około 1,5 mln osób. Zwolniliśmy z opłat infrastrukturalnych pojazdy przewożące pomoc humanitarną, uruchomiliśmy kolejowy transport humanitarny. Ta pomoc, ze względu na skalę, wymaga wsparcia finansowego instytucji międzynarodowych. Wspomniane już tylko bezpłatne przejazdy koleją spowodowały poważny wydatek z budżetu państwa, szacowany do końca roku na kwotę około 268 mln euro – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister A. Adamczyk przedstawił także ideę stworzenia międzynarodowej „sztafety transportowej”, czyli rozszerzenia możliwości korzystania przez ukraińskich uchodźców z bezpłatnych przejazdów koleją na terenie wszystkich państw europejskich.

Jednocześnie podkreślił potrzebę podjęcia w ramach Międzynarodowego Forum Transportu badań i analiz dotyczących konsekwencji wojny.

– Już dziś warto podjąć próbę oszacowania skali zniszczeń ukraińskiej infrastruktury transportowej i całego systemu transportowego. Warto też zastanowić się i rozpocząć proces prac projektowych na rzecz ich odbudowy po zakończonej wojnie. Jestem przekonany, że Międzynarodowe Forum Transportu odegra ważną rolę w tym obszarze. Przez Ukrainę przechodzą bowiem ważne szlaki transportowe w skali całego obszaru euroazjatyckiego – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Rozmówcy omówili także wywołane wojną problemy transportowe, infrastrukturalne i finansowe, które powodują utrudnienia w funkcjonowaniu firm transportowych i stwarzają ryzyko opóźnień w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Minister Andrzej Adamczyk wskazał na potrzebę dostosowania przepisów określających zasady działania przewoźników drogowych na rynku Unii Europejskiej  do wyzwań, jakie stoją przed państwami takimi jak Polska w kontekście wojny na Ukrainie, związanych z realizacją przewozów towarowych.

– Powinniśmy rozważyć wprowadzenie rozwiązań umożliwiających elastyczne reagowanie na niespodziewane wydarzenia na rynku transportowym w skali międzynarodowej. Obecny bowiem problem związany z odpływem ukraińskich kierowców z Polski wzmacniany jest przez unijne przepisy Pakietu Mobilności – powiedział szef resortu infrastruktury.

Ponadto minister Andrzej Adamczyk zaapelował do sekretarza generalnego Young Tae Kim o wypracowanie przez Międzynarodowe Forum Transportu adekwatnej odpowiedzi wobec rosyjskiej inwazji zbrojnej na Ukrainę.

– Niesprowokowana inwazja zbrojna jednego państwa członkowskiego Międzynarodowego Forum Transportu przez drugie państwo członkowskie stanowi nie tylko rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale jest też działaniem całkowicie sprzeciwiającym się zasadom obowiązującym w naszej rodzinie transportowej – powiedział minister Adamczyk.

Międzynarodowe Forum Transportu (The International Transport Forum – ITF) jest organizacją międzyrządową skupiającą ministrów transportu z 63 państw członkowskich. Stanowi ogólnoświatowe forum dyskusji i wstępnych negocjacji w kwestiach strategicznych związanych z rozwojem transportu drogowego.