Z Litwą i Łotwą o wspólnych wyzwaniach

7 czerwca 2022 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z wiceministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Juliusem Skačkauskasem, zaś wiceminister Rafał Weber – z Sekretarz Parlamentarną w Ministerstwie Transportu Łotwy Lindą Medne. Spotkania odbyły się w ramach odbywającego się w Lublinie Samorządowego Kongresu Trójmorza. Tematem rozmów były wspólne przedsięwzięcia komunikacyjne (Via Baltica, Rail Baltica, Via Carpatia, lokalne połączenia transgraniczne) oraz rewizja Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T w kontekście propozycji utworzenia Korytarza Bałtyk – Morze Czarne/Egejskie.

Strategiczne znaczenie współpracy z Litwą

Polska i Litwa realizują duże projekty infrastrukturalne: szlak drogowy Via Baltica, Via Carpatia i szlak kolejowy Rail Baltica. Rozmawiano o nich w kontekście zarówno rozwoju gospodarczego, jak i współpracy obronnej.

– W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę konieczność wzmacniania połączeń na osi północ-południe staje się jeszcze bardziej oczywista. Sprawnie realizujemy szlak Via Baltica. Odcinek od Suwałk do granicy polsko-litewskiej w Budzisku udostępnimy już w tym roku. Znakomita większość odcinków szlaku zostanie oddana do ruchu do końca przyszłego roku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Litewska strona potwierdziła wsparcie polskiego projektu wpisania do sieci bazowej TEN-T odcinka S19 Lublin – Białystok.

– Jesteśmy świadomi, że wzmacnianie korytarzy transportowych, które ułatwiają transport z krajów bałtyckich do Polski i przez Polskę do innych krajów, jest w naszym interesie – powiedział wiceminister J. Skačkauskas.

Takim korytarzem transportowym jest powstająca w Polsce Via Carpatia.

Od maja 2022 r. jej odcinek od Lublina do Rzeszowa jest już dostępny dla kierowców.

Dużo miejsca w rozmowie poświęcono połączeniom kolejowym.

Wyrażono dążenie do sprawnego uruchomienia połączenia pasażerskiego Warszawa – Wilno. Strona polska poinformowała też o planowanych terminach związanych z projektowaniem i budową międzynarodowego szlaku kolejowego Via Baltica od Warszawy do granicy polsko-litewskiej.

– Liczymy na to, że w państwach bałtyckich przygotowania i realizacja programu Rail Baltica staną się tak samo sprawne jak w Polsce – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– Realizacja tego projektu w naszych krajach powinna być zsynchronizowana – dodał.

Przedyskutowano także wyzwania związane z inflacją i koniecznością waloryzacji kontraktów oraz z transportem ukraińskich produktów, tj. zboża i paliwa, co ma bezpośredni związek z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę.

W kontekście połączeń lokalnych przypomniano, że od września 2021 r. działa Grupa robocza do spraw drogowych połączeń transgranicznych między Polską a Litwą, której celem jest doprowadzenie do poprawy połączeń transgranicznych między oboma krajami w ciągach dróg samorządowych.

Z Łotwą o wyzwaniach i szansach dla Europy Środkowej

W rozmowie z Sekretarz Parlamentarną w Ministerstwie Transportu Republiki Łotewskiej Lindą Medne wiceminister infrastruktury RP Rafał Weber podkreślał wspólne korzyści, jakie płyną z rozbudowy infrastruktury.

– We współpracy transportowej dostrzegamy szansę na rozwój naszych krajów oraz lepszą integrację państw Europy Środkowej – powiedział wiceminister R. Weber.

Sekretarz L. Minde powiedziała, że Polska jest dla Łotwy kluczowym partnerem w kwestii transportu i połączeń w Europie. Wyraziła poparcie dla budowy szlaku Via Carpatia na całej długości.

– To właśnie ta droga jest kluczowa dla możliwości organizacji dogodnych połączeń między krajami południa Europy i krajami leżącymi nad Morzem Bałtyckim, w tym mojego kraju – wskazała.

W odniesieniu do transportu kolejowego poinformowała, że budowa szlaku Rail Baltica jest dla rządu łotewskiego, podobnie jak dla rządu polskiego, priorytetowym wyzwaniem.

Strona łotewska, podobnie jak litewska, wyraziła poparcie dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T o korytarze transportowe na osi północ-południe.