Zbliża się przebudowa drogi krajowej nr 94 w Olkuszu

Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych mających na celu rozbudowę drogi krajowej nr 94 w Olkuszu. Dla zadania o długości 4,4 km została już opracowana dokumentacja projektowa i wydana decyzja ZRID, zezwalającą na rozpoczęcie prac. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo na tej trasie, ruch będzie płynniejszy, nastąpi także oddzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego.

— Na rządowej Trasie Dotrzymanego Słowa dzisiaj znajduje się OIkusz w woj. małopolskim. Od lat jego mieszkańcy czekają na przebudowę drogi krajowej, która przebiega przez miasto. Ta chwila nadchodzi. Systematycznie podnosimy poziom życia Polaków, a inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową są tego najlepszym dowodem i przykładem — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Po przebudowie DK94 będzie dwujezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), dostosowaną do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Na odcinku od ul.  Staromiejskiej do skrzyżowania ul. Centralnej z ul. Pakuską zaplanowano kompleksową przebudowę sześciu skrzyżowań i dwóch przejść podziemnych, powstanie też kładka dla pieszych łącząca ulice Cegielnianą i Szkolną. Na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta, pomiędzy ulicami Centralną, Kościuszki i Rabsztyńską, zaplanowano dwupoziomowy węzeł. Na poziomie gruntu powstanie skrzyżowanie obsługujące ruch lokalny, a pod nim zostanie poprowadzona droga krajowa. Poza tym przebudowa obejmie pięć skrzyżowań na DK94: z ul. Gwarków i ul. Wspólną, z ul. 20. Straconych i ul. Mickiewicza, z ul. Wiejską i ul. Słowackiego oraz z ul. Wyszyńskiego. Wszystkie te skrzyżowania będą wyposażone w sygnalizację świetlną. Na skrzyżowaniu z ul. Długą i Kruszcową powstanie rondo turbinowe.

Poza jezdnią trasy głównej zostaną wykonane prace, które poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Powstaną nowe chodniki, ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe, zostaną zbudowane ekrany akustyczne. Poprawione zostanie odwodnienie terenu. Wzdłuż trasy zostanie zamontowane nowoczesne oświetlenie, które poprawi widoczność pieszych. Inwestycja obejmie ponadto budowę i przebudowę niektórych dróg lokalnych wzdłuż DK94.

Połączenie woj. małopolskiego i śląskiego

DK94 jest jedną z pięciu dróg (obok A4 Katowice – Kraków, DK44 Tychy – Kraków, DK79 Kraków – Jaworzno i DW780/DW934 Kraków – Mysłowice) zapewniających bezpośrednie połączenie pomiędzy Krakowem, Zagłębiem i Śląskiem. Badania Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzone w latach 2020-2021 wskazują, że przez Olkusz przejeżdżają DK94 codziennie prawie 33 tysiące pojazdów. To wzrost w stosunku do wcześniejszego badania z 2015 roku o 25 proc. Przebudowa zwiększy płynność ruchu na tej trasie i podniesie poziom bezpieczeństwa korzystających z niej na co dzień mieszkańców.