Zmodernizowaliśmy stację kolejową w Trzebini

To jedna z 11  modernizowanych przez #PKPPLK stacji i przystanków realizowanych na trasie między Katowicami a Krakowem.

Największą metamorfozę przeszły perony:

-Stare platformy zastąpiły nowoczesne konstrukcje.
-Zostały wyposażone w nowe oświetlenie, ławki i tablice informacyjne, a także windy dla podróżnych.
-Czytelne oznakowanie, ścieżki naprowadzające i nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze pomagają poruszać się osobom o ograniczonej mobilności.
-Niebawem perony zostaną wyposażone w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz nagłośnienie.
-Kładkę nad torami zastąpiło wygodne przejście podziemne.
-Zmodernizowano 26 km torów stacyjnych (z częścią towarową) oraz wymieniono 79 rozjazdów.
-Przebudowano trzy mosty kolejowe, dwa wiadukty kolejowe i jeden przepust.
-Powstała nowa nastawnia dysponująca wraz z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Mieszkańcy Trzebini już teraz korzystają z nowych możliwości, jakie daje kolej.

Podróż, zarówno do Katowic lub Krakowa, zajmuje ok. 30 – 35 minut.
Dojazd do sąsiednich Krzeszowic lub Jaworzna to tylko 10 minut.
Trzebinia to nie jedyna w pełni zmodernizowana stacja na tej trasie.
Przebudowę przeszły również stacje w Jaworznie Szczakowej, Krzeszowicach, Zabierzowie i krakowskich Mydlnikach.
Zmieniły się także przystanki m.in. w Ciężkowicach (Jaworzno), Balinie, Dulowej i Woli Filipowskiej.
Dodatkowe możliwości podróży i wygodnych przesiadek zyskali mieszkańcy Krakowa dzięki nowemu przystankowi Kraków Bronowice.
Inwestycje na linii kolejowej E-30 za przeszło 2 miliardy złotych współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.