Została zawarta umowa na odnowienie elewacji budynku Krzeszowickie Centrum Zdrowia!

Inwestycja potrzebna mieszkańcom!

Dziś została zawarta umowa na odnowienie elewacji budynku Krzeszowickiego Centrum Zdrowia oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy ulicy Krakowskiej w Krzeszowicach.

Łączna wartość zadania wynosi 1 724 660 zł z czego 1 500 000 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ta inwestycja, to kolejny przykład, że warto zabiegać o środki finansowe, które potem wprost służą mieszkańcom. Wspieramy nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas. Lokalne inwestycje są impulsem do rozwoju całego kraju.