40-sta rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. lat temu stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie: uwięzienie, izolację w obozach internowania, pozbawienie pracy i represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.

Jesteśmy Im winni naszą pamięć!

Dziś w Krzeszowicach i Krakowie uczestniczyłem w wydarzeniach upamiętniających Ich odwagę i ofiarę, którą ponieśli dla wolności nas wszystkich.