40-sta rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. lat temu stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie: uwięzienie, izolację w obozach internowania, pozbawienie pracy i represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.

Jesteśmy Im winni naszą pamięć!

Dziś w Krzeszowicach i Krakowie uczestniczyłem w wydarzeniach upamiętniających Ich odwagę i ofiarę, którą ponieśli dla wolności nas wszystkich.

Szanowni Państwo, w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, biuro poselskie przechodzi w tryb pracy zdalnej.
Przyjmowanie interesantów będzie odbywać się tylko w szczególnych przypadkach po wcześniejszym umówieniu.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
tel.: 12 257 90 32
e-mail: adamczyk@biuroposelskie.com

Zapewniam, iż większość spraw można skutecznie załatwić w sposób zdalny.