O Mnie

Urodzony w 1959 roku. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym w specjalności rachunkowość i finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pod koniec lat ‘70 po ukończeniu szkoły średniej zatrudniony w Biurze Głównego Mechanika Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Od roku 1982 zatrudniony na stanowisku specjalisty działu ds. inwestycji i remontów w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Od 1984 roku pracował w zakładzie remontowo – budowlanym, jako mistrz budowy, kierownik budowy oraz kierownik zakładu remontowo – budowlanego. Pełnił samodzielne funkcje w budownictwie, jako kierownik budów oraz realizował prace projektowe w tym zakresie. W latach ‘90 specjalizował się w dokonywaniu wycen i nadzorowaniu kosztów inwestycji budowlanych.

Posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzorowania, kierowania i kontrolowania budowy i robót oraz projektowania i badania stanu technicznego budynków i budowli. Członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od końca lat ’80 współtworzył ruch Komitetów Obywatelskich NSZZ „Solidarność” w zachodniej części ówczesnego województwa Krakowskiego.

W latach 1998 – 2005 Radny Powiatu Krakowskiego, angażujący się w sprawy związane z infrastrukturą w odrodzonym samorządzie powiatowym. Od jesieni 2001 roku członek Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Ziemi Krakowskiej V, VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Krakowskim. Specjalizuje się w tematyce budownictwa, a także infrastruktury drogowej i kolejowej. Szczególnie zaangażowany w sprzeciw wobec nieprzemyślanej wyprzedaży majątku narodowego, a także w działania służące ochronie miejsc pracy w prywatyzowanych spółkach państwowych. Głosami dziennikarzy i korespondentów parlamentarnych w rankingu tygodnika Polityka wyróżniony tytułem najlepszego posła w roku 2012 oraz całej VII kadencji Sejmu RP. Mieszkaniec Krzeszowic.