Białystok zyska obwodnicę w ciągu S19

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt i budowę fragmentu drogi ekspresowej S19 oraz odcinka drogi krajowej nr 65, które utworzą Południową Obwodnicę Białegostoku. Ekspresowa obwodnica miasta powstanie jako część międzynarodowego korytarza komunikacyjnego Via Carpatia.

– Dzisiaj ogłaszamy przetarg na realizację pierwszych odcinków szlaku Via Carpatia w województwie podlaskim. Przed nami kolejne przetargi i kolejne realizacje odcinków między Białymstokiem a Lublinem. Obiecaliśmy, że droga ekspresowa S19 powstanie do 2025 r. i dotrzymujemy słowa. Inwestujemy w drogi w każdym regionie naszego kraju, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przetarg obejmuje dwa zadania:

*   S19 od węzła Białystok Zachód  do węzła Księżyno (16,6 km),

*   S19 od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe  (7,9 km), wraz z budową DK65 od węzła Białystok Południe do planowanego ronda w rejonie Grabówki (13,6 km) – wylot z Białegostoku w kierunku granicy z Białorusią.

Inwestycja będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj. Podpisanie umów zaplanowano na IV kw. 2020 r., uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej przewidziane jest na II kw. 2022 r., a  budowa na lata 2022-2024.

– Białystok od lat czeka na południową obwodnicę. Dzisiaj marzenia mieszkańców miasta stają się rzeczywistością. Ogłaszamy przetarg na odcinki: Białystok Zachód – Księżyno i Księżyno – Białystok Południe w standardzie drogi ekspresowej i odcinek Białystok Południe-Grabówka w standardzie drogi głównej ruchu przyspieszonego. Nowe  obejście Białegostoku i łącznik do drogi krajowej 65 uwolni mieszkańców miasta od uciążliwego ruchu ciężarowego. Dzięki tym inwestycjom zwiększy się poziom bezpieczeństwa i zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w mieście – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach inwestycji powstaną dwa dwujezdniowe fragmenty drogi ekspresowej S19, przystosowane do ciężkiego ruchu. Rodzaj konstrukcji nawierzchni, beton cementowy czy asfalt, wybierze wykonawca. Na trasie  powstaną 3 węzły:

*   Białystok Księżyno, skrzyżowanie   z drogą wojewódzką nr 678,

*   Białystok Starosielce, połączenie z jedną  z głównych ulic Białegostoku – ul. Popiełuszki,

*   Węzeł Białystok Południe, skrzyżowanie z DK65, węzeł zapewni relację Białystok – Lublin oraz do granicy państwa w Bobrownikach.

Odcinek DK65 przy węźle Białystok Południe będzie dwujezdniowy na długości ok. 1 km.