Budowa obwodnicy Zabierzowa rozpoczęta

Ruszyły prace związane z budową obwodnicy Zabierzowa w powiecie krakowskim. Na początek – przygotowanie terenu, w tym m.in. rozbiórka budynków i rozpoznanie saperskie, a także przygotowanie dróg technologicznych. Nowa droga powstanie w ciągu drogi krajowej nr 79. Za realizację kontraktu o wartości prawie 676 mln zł odpowiada firma Budimex.

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba

Nowa trasa o długości ponad 10 km połączy okolice węzła Modlniczka i miejscowości Rudawa. W ramach obwodnicy powstanie m.in. ok. 300-metrowy tunel. Budowa obwodnicy Zabierzowa jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Zakończenie robót budowlanych i oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest w II połowie 2027 r.

— Dokładnie miesiąc temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę obwodnicy Zabierzowa, już dziś rozpoczynają się prace na tym odcinku. Przez tę miejscowość codziennie przejeżdża nawet przeszło 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej ukończyć to zadanie i ulżyć mieszkańcom Zabierzowa, a także kierowcom, którzy korzystają z drogi prowadzącej przez Zabierzów — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

— Na tę chwilę mieszkańcy tej ziemi czekali ponad 20 lat — dodał A. Adamczyk.

Podpisanie umowy na realizację obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 i rozpoczęcie prac było możliwe dzięki zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury aneksu do Programu inwestycji dla tego zadania. Aneks pozwolił na przeznaczenie dodatkowych środków, rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie realizacji. W przetargu na budowę obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK79 wykonawcy dwukrotnie składali odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniała te odwołania, co powodowało, że GDDKiA była zmuszona do unieważnienia ich wyboru. W efekcie tych działań za najkorzystniejszą została uznana oferta, która przekracza kosztorys opracowany przez GDDKiA.

W ramach inwestycji powstanie obwodnica Zabierzowa, jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 10,3 km. Na początkowym przebiegu, za węzłem Modlniczka, obwodnica będzie dwujezdniowa, a w dalszej części jednojezdniowa. Po stronie północnej ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. Zadanie obejmuje ponadto budowę tunelu o długości ok. 300 m, czterech mostów, siedmiu wiaduktów, kładki dla pieszych i ronda. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostaną: odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe. Powstanie też stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów, zatoki autobusowe oraz system zarządzania ruchem.

Zabierzów i okoliczne miejscowości położone są w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Ze względu na walory przyrodnicze i bliskość Krakowa, są nie tylko miejscem zamieszkania, ale również kierunkiem chętnie odwiedzanym w celach rekreacyjnych. Stąd generowany jest także duży ruch lokalny. Dzięki nowej trasie poprawią się warunki przejazdu dla ruchu tranzytowego w aglomeracji krakowskiej, zwiększy się komfort jazdy oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Drogą krajową nr 79, która przebiega przez Zabierzów, prowadzi tranzyt pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską i województwem śląskim. Według ostatniego pomiaru ruchu przez tę miejscowość przejeżdża średnio 21,4 tys. pojazdów na dobę. Z powodu dużego natężenia ruchu mieszkańcy i władze samorządowe zabiegali o obwodnicę. Jej wybudowanie umożliwi wyprowadzenie ruch tranzytowego z centrum miejscowości, poprawiając bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Droga stanowić będzie także uzupełnienie sieci dróg ważnej w kontekście dotarcia pasażerów na lotnisko Kraków Airport.