Obwodnica Drezdenka z rządowym dofinansowaniem

Minister infrastruktury zatwierdził umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy obwodnicy Drezdenka w województwie lubuskim. Wcześniej została już podpisana umowa dofinansowująca budowę obwodnicy Nowej Soli. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Lubuskiego wyniesie blisko 110 mln zł.

 

– Podstawowym celem naszych działań jest wyprowadzenie ciężkiego ruchu samochodowego poza centra miast, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu zarówno mieszkańców, jak i kierowców. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy mogą realizować inwestycje, które zbliżają nas do osiągnięcia tych celów. Obwodnice Nowej Soli i Drezdenka odegrają kluczową rolę w poprawie spójności komunikacyjnej województwa lubuskiego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

– Rządowe dofinansowanie otrzymały dwa etapy obwodnicy Drezdenka. Dzisiaj podpisana umowa jest więc ważną wiadomością, ale nie kończy sprawy. Liczymy na to, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego podejmie działania w kierunku podpisania drugiej z nich – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Drezdenka

IV etap obwodnicy Drezdenka będzie miał 3,6 km długości. Całkowita wartość zadania to 120 mln zł, a kwota dofinansowania przyznana z RFRD wynosi 60 mln zł.

Inwestycja będzie realizowana przez lubuski Zarząd Dróg Wojewódzkich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 roku.

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. Dotychczas z RFRD w latach 2019-2023 na budowę, przebudowę lub remont ponad 21 tys. km dróg samorządowych zostało przeznaczonych ponad 15 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przekazywane na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł.