Pierwsza inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom

Na dwa miesiące przed terminem kontraktowym została udostępniona do ruchu niemal 2 km obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. To pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Może być zdjęciem przedstawiającym droga

– Prace nad programem obwodnicowym rozpoczęły się w 2020 r., a decyzja rządu w tej sprawie zapadła w kwietniu 2021 r. Po kilkunastu miesiącach już widać pierwsze efekty – oddajemy do ruchu obwodnicę Smolajn, która przyczyni się do poprawy warunków transportowych województwa warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie w realizacji jest 14 kolejnych zadań, na które czekają mieszkańcy wielu regionów naszego kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i budowę częściowo w nowym śladzie. Wybudowano dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie pary zatok autobusowych, przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze Smolajn. Wraz z oddaniem obwodnicy do ruchu odciążony został układ komunikacyjny w tej miejscowości. Obwodnica poprawi też przepustowość oraz bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Droga krajowa nr 51 w tym rejonie stanowi północny wylot z Olsztyna w kierunku granicy państwa. Dzięki budowie obwodnicy poprawione zostały parametry drogi krajowej. Jednocześnie zachowane zostały najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Umowę na realizację tego zadania w systemie tradycyjnym GDDKiA podpisała w grudniu 2020 roku. Koszt prac budowlanych wyniósł 26 mln zł, a łączny koszt inwestycji to ok. 35 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program budowy 100 obwodnic

W ramach Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W realizacji jest 14 zadań o długości blisko 115 km, a w przygotowaniu 85 obwodnic.

W woj. warmińsko-mazurskim oprócz obwodnicy Smolajn powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz Szczytna. Na liście rezerwowej jest obwodnica Dobrego Miasta, dla której są prowadzone prace przygotowawcze.

Poprawa warunków ruchu na DK51

Obwodnica Smolajn jest jednym z działań mających poprawić warunki podróżowania na DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem. W rozbudowie jest odcinek Smolajny – Kosyń, z którym w przyszłości połączy się planowana obwodnica Dobrego Miasta. Przedłużeniem tej obwodnicy będzie zmodernizowany już odcinek od Barcikowa do Spręcowa, a dalej obwodnica Olsztyna i Dywit, dla której jest opracowywane Studium korytarzowe. Obecnie GDDKiA oczekuje na  oferty na opracowanie projektu rozbudowy pozostałej części DK51 od Lidzbarka Warmińskiego do obwodnicy Smolajn. Po zrealizowaniu tych prac poprawie ulegną warunki i bezpieczeństwo ruchu na całym odcinku DK51 pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Olsztynem.

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby, ludzie stoją, garnitur i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym droga, przyroda i trawa