Rządowe dofinansowanie na inwestycje drogowe w Toruniu

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz modernizacja, przebudowa i budowa miejskich ulic w Toruniu to główne założenia programów inwestycyjnych realizowanych przez władze samorządowe tego miasta, które uzyskały rządowe wsparcie. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 30 mln zł.

— Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kierujemy do wszystkich samorządów, tych mniejszych i tych dużych – do wszystkich, którzy są zainteresowani poprawą jakości dróg lokalnych na swoim terenie. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego dofinansowaniem została objęta także modernizacja ulic w Toruniu. Dzięki tym inwestycjom poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania w województwie kujawsko-pomorskim — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Lista zadań miejskich została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów 6 lutego 2023 r. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

Zadanie miejskie w Toruniu

„Budowa i przebudowa kluczowych odcinków dróg w celu poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta Torunia” to inwestycja, której całkowity koszt wyniesie 61,34 mln zł. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD wynosi 30 mln zł. Z rządowym dofinansowaniem budowane lub rozbudowywane będą: ul. Szosa Okrężna, ul. Łokietka, ul. Łączna, ul. Pająkowskiego, ul. Droga Trzeposka, ul. Hebanowa, ul. Platanowa, ul. Olęderska oraz ulice na osiedlu JAR.

Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2025 r.

RFRD w woj. kujawsko-pomorskim

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w latach 2019-2023 na realizację ponad 1,1 tys. zadań gminnych i powiatowych na ponad 1,5 tys. km dróg lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła prawie 900 mln zł:

  • w 2019 roku 259 mln zł, liczba zadań 312, z czego dofinansowano 418 km dróg,
  • w 2020 roku 154,6 mln zł, liczba zadań 280, z czego dofinansowano 368 km dróg,
  • w 2021 roku 157,2 mln zł, liczba zadań 195, z czego dofinansowano 292 km dróg,
  • w 2022 roku 156,4 mln zł, liczba zadań 181, na dofinansowanie 255 km dróg,
  • w 2023 roku 146,2 mln zł, liczba zadań 139, na dofinansowanie 194 km dróg.

Obwodnice w ramach RFRD

Na liście zadań obwodnicowych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 3 zadania z województwa kujawsko-pomorskiego, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD to 167,6 mln zł:

  • Budowa obwodnicy miasta Brodnicy, kwota dofinansowania wynosi 32 mln zł;
  • Budowa obwodnicy miasta Tucholi, kwota dofinansowania wynosi 75,6 mln zł;
  • Budowa obwodnicy miasta Rypina, kwota dofinansowania wynosi 60 mln zł.

Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.