Minister Andrzej Adamczyk w Bratysławie o współpracy transgranicznej w obszarze infrastruktury

25 sierpnia 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się w Bratysławie z ministrem transportu i budownictwa Republiki Słowackiej Andrejem Doležalem. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych relacji w zakresie infrastruktury transportowej między Polską a Słowacją oraz nakreślenie priorytetów na przeszłość.

Tematami rozmów były m.in. sprawy związane z rozwojem i budową korytarza Via Carpatia, ciągu drogowego S1-D3 oraz współpraca przy modernizacji innych połączeń infrastruktury transgranicznej, jak np. Chyżne – Trstena, w celu stworzenia dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej w transporcie drogowym i kolejowym.

Minister Adamczyk przypomniał, że podpisanie w kwietniu 2019 r. w Łańcucie deklaracji dotyczącej wspólnej budowy korytarza Via Carpatia jest czytelnym znakiem dla Komisji Europejskiej, że Polska i Słowacja poważnie traktują inwestycje infrastrukturalne na swoim pograniczu, co przełoży się na poprawę mobilności na tym obszarze.

– Nowoczesna infrastruktura drogowa, zwłaszcza w regionach przygranicznych, jest podstawowym warunkiem integracji naszych systemów transportowych oraz Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W tym kontekście minister wskazał na niezwykle istotną, również z perspektywy Słowacji, inwestycję kolejową na odcinku Podłęże – Szczyrzyc – Mszana Dolna/Tymbark. Jej realizacja pozwoli na skrócenie czasu przejazdu pociągiem między Krakowem a terenami górskimi i granicą państwa w Muszynie, w ten sposób polepszając dostępność transportową Pienin i Beskidu Sadeckiego oraz Tatr po słowackiej stronie granicy.

Było to pierwsze spotkania ministra A. Adamczyka i A. Doležala. Nowy słowacki rząd został zaprzysiężony w marcu 2020 r. Ministrowie planują wzmocnienie koordynacji w zakresie inwestycji infrastrukturalnych między Polską a Słowacją.