W przyszłym roku otwarcie Północnej Obwodnicy Krakowa i drogi S7 w Małopolsce

Minister infrastruktury, poseł ziemi krakowskiej, miechowskiej i olkuskiej Andrzej Adamczyk wizytował budowę drogi ekspresowej S7 w woj. małopolskim oraz Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52.

 

Droga ekspresowa S7 w Małopolsce

Obecnie w budowie są dwa odcinki drogi ekspresowej S7 w woj. małopolskim, na północ od Krakowa: Miechów – Szczepanowice o długości 5,32 km oraz Widoma – Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km.

Pierwszy z nich realizuje konsorcjum firm FABE POLSKA oraz SP SINE MIDAS STROY. Jest to odcinek, który połączy istniejące fragmenty trasy S7, oddane w ostatnim czasie do użytkowania. W 2021 r. oddano do ruchu odcinek Szczepanowice – Widoma, zaś we wrześniu 2023 r. odcinek Moczydło – Miechów. Odcinek zostanie oddany w drugiej połowie przyszłego roku.

Obecnie droga ekspresowa S7 łączy już zatem Miechów z Kielcami, Radomiem i Warszawą.

Drugi z ww. odcinków przebiega zarówno w terenach wiejskich na północ od Krakowa, jak i w obrębie samego miasta. W ramach tej inwestycji powstaje m.in. najdłuższa w Polsce estakada. Konstrukcja, która zostanie zbudowana w rejonie przyszłego węzła Mistrzejowice, będzie miała ok. 1,5 km długości. Sam węzeł Mistrzejowice będzie łączył drogę S7 z Północną Obwodnicą Krakowa. Odcinek realizuje konsorcjum firm Gülermak i Mosty – Łódź.

Północna Obwodnica Krakowa

To samo konsorcjum realizuje drogę ekspresową S52, czyli Północną Obwodnicą Krakowa. Długość tej drogi wynosi 12,5 km. Jest to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych na trwających obecnie inwestycjach drogowych w Polsce.

Dzięki budowie tej trasy, domknięty zostanie ring drogowy wokół Krakowa, a ruch samochodów zostanie częściowo przeniesiony z południowej, autostradowej obwodnicy. Czas dojazdu z lotniska w Balicach do północnych, północno-wschodnich i wschodnich dzielnic Krakowa skróci się o kilkanaście minut.

Zarówno S7, jak i S52 zostaną oddane do ruchu w drugiej połowie 2024 r.

— W przyszłym roku udostępnimy kierowcom zarówno Północną Obwodnicę Krakowa, jak i odcinki S7 na północ od Krakowa. W ten sposób Kraków stanie się kolejnym polskim miastem, które posiadać będzie pełną obwodnicę i okalający je spójny system dróg szybkiego ruchu — powiedział minister infrastruktury, poseł ziemi krakowskiej, miechowskiej i olkuskiej Andrzej Adamczyk. Dodał, że mijający sezon budowlany został przez wykonawców dobrze wykorzystany.

Droga ekspresowa S7 w Małopolsce

Obecnie w budowie są dwa odcinki drogi ekspresowej S7 w woj. małopolskim, na północ od Krakowa: Miechów – Szczepanowice o długości 5,32 km oraz Widoma – Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km.

Pierwszy z nich realizuje konsorcjum firm FABE POLSKA oraz SP SINE MIDAS STROY. Jest to odcinek, który połączy istniejące fragmenty trasy S7, oddane w ostatnim czasie do użytkowania. W 2021 r. oddano do ruchu odcinek Szczepanowice – Widoma, zaś we wrześniu 2023 r. odcinek Moczydło – Miechów. Odcinek zostanie oddany w drugiej połowie przyszłego roku.

Obecnie droga ekspresowa S7 łączy już zatem Miechów z Kielcami, Radomiem i Warszawą.

Drugi z ww. odcinków przebiega zarówno w terenach wiejskich na północ od Krakowa, jak i w obrębie samego miasta. W ramach tej inwestycji powstaje m.in. najdłuższa w Polsce estakada. Konstrukcja, która zostanie zbudowana w rejonie przyszłego węzła Mistrzejowice, będzie miała ok. 1,5 km długości. Sam węzeł Mistrzejowice będzie łączył drogę S7 z Północną Obwodnicą Krakowa. Odcinek realizuje konsorcjum firm Gülermak i Mosty – Łódź.

Północna Obwodnica Krakowa

To samo konsorcjum realizuje drogę ekspresową S52, czyli Północną Obwodnicą Krakowa. Długość tej drogi wynosi 12,5 km. Jest to jedno z największych wyzwań inżynieryjnych na trwających obecnie inwestycjach drogowych w Polsce.

Dzięki budowie tej trasy, domknięty zostanie ring drogowy wokół Krakowa, a ruch samochodów zostanie częściowo przeniesiony z południowej, autostradowej obwodnicy. Czas dojazdu z lotniska w Balicach do północnych, północno-wschodnich i wschodnich dzielnic Krakowa skróci się o kilkanaście minut.

Zarówno S7, jak i S52 zostaną oddane do ruchu w drugiej połowie 2024 r.