Większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Krakowie

Zakończyliśmy prace na zbiornikach Malinówka 1, Malinówka 2 i Serafa 2. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Serafy w Krakowie. W ramach prac wykonano urządzenia przelewowo-upustowe, zapory boczne, zaporę czołową zbiornika oraz czaszę zbiornika. Koszt budowy tych trzech zbiorników to prawie 30 mln zł. Wraz ze zbiornikiem Bieżanów są w stanie pomieścić 336 tys. m3 wody.

 

Większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w Krakowie

 

— Dopinamy system zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy w Krakowie. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe, które w ostatnich latach powstały w rejonie Bieżanowa zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom tej części Krakowa, która do tej pory bywała zalewana po intensywnych opadach — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ten sposób dobiegła końca realizacja projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy”. Inwestycja obejmowała m.in. budowę trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych Malinówka 1 i Malinówka 2 oraz Serafa 2. Ich realizacja pozwoli zmniejszyć zagrożenie powodziowe na rzece Serafie poniżej Wieliczki, a w szczególności ochronić osiedle Stary Bieżanów. To właśnie w tym rejonie, ze względu na wypłycenie koryta rzeki oraz gęstą zabudowę, bardzo często dochodzi do podtopień i lokalnych zalań terenu.

O prawidłowym funkcjonowaniu zbiorników mieliśmy już okazję się przekonać w nocy z 17 na 18 maja br., podczas której, w wyniku intensywnych opadów deszczu, wody wystąpiły z koryta, ale nie spowodowały piętrzenia na Zbiornikach Malinówka 1 oraz Serafa 2, a jedynie wypełniły kanały dolotowe. Przepływające ilości wody mieściły się w przekrojach upustów dennych urządzeń przelewowo upustowych. Na Zbiorniku Malinówka 2 nastąpiło piętrzenie i część wód opadowych zostało zatrzymanych na kilka godzin w czaszy zbiornika.

Inwestycje realizowane są w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych: Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa.