17–kilometrowy odcinek szlaku Via Baltica S61 od węzła Śniadowo do węzła Łomża Południe otwarty!

W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo, oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Ma po dwa pasy ruchu w każda stronę i przystosowana jest do ruchu ciężkiego.

Obok #S61 powstało 18 km dróg serwisowych, przebudowano też ponad 4,5 km dróg poprzecznych.

Łączny koszt inwestycji: ponad 380 mln zł.