Krakowski Szybki Tramwaj między Krowodrzą Górką a Górką Narodową

Od 4 września 2023 r. w Krakowie tramwaje zaczną kursować między Krowodrzą Górką a Górką Narodową. To linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, która umożliwi tysiącom mieszkańców północnej części miasta dogodny i szybki dojazd do pozostałych dzielnic Krakowa.

— Północna część Krakowa dynamicznie się rozwija. Nowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju między Krowodrzą Górką a Górką Narodową umożliwi mieszkańcom miasta i okolic dogodny i szybki dojazd do centrum i pozostałych dzielnic. Będą mogli wybrać niezawodną komunikację tramwajową, a samochód zostawić na jednym z trzech parkingów P+R wykonanych w ramach zadania. Miasto szacuje, że w niedługim czasie z nowej infrastruktury będzie mogło korzystać ok. 30 tys. osób — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

O konieczności rozwoju infrastruktury tramwajowej w tej części Krakowa mówiło się już od lat. Przebieg linii znalazł się w dokumentach planistycznych Krakowa, opracowana została koncepcja, uzyskano decyzję środowiskową, konsultując plany realizacji z mieszkańcami. Wreszcie udało się zapewnić finansowanie, także unijne, co pozwoliło na rozpisanie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

— Budowa nowej linii tramwajowej nie byłaby możliwa bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Pozyskano ok. 184 mln zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dodatkowo na inwestycję przeznaczono 38 mln zł w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. — dodał minister A. Adamczyk.

W maju 2017 roku Miasto Kraków podpisało umowę z wykonawcą, konsorcjum firm Intercor i Tor-Krak, którego liderem jest firma Intercor. Wtedy rozpoczęła się praca nad dokumentacją projektową i uzyskaniem decyzji ZRID. Wydana w czerwcu 2020 decyzja uruchomiła proces budowlany. Zadanie z ramienia samorządu Krakowa realizuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Parametry linii

Nowa linia KST to 5,5 km podwójnego torowiska (łącznie 11 km torów tramwajowych), 23 perony tramwajowe, jeden zintegrowany węzeł przesiadkowy, jeden przebudowany węzeł przesiadkowy, 3 parkingi P+R z 653 miejscami postojowymi oraz stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach zadania wybudowano również wiele obiektów inżynieryjnych. m.in. tunel, trzy estakady, kładkę dla pieszych, most, przepust, wiadukt kolejowy, nowe odcinki ulic, 6,3 km tras rowerowych oraz specjalną konstrukcję oporową dla tramwaju na Górce Narodowej.

Ostatni etap prac

Tramwaje zaczną kursować od 4 września 2023 r., natomiast cały projekt nie został jeszcze ukończony. Przebudowana w ramach kontraktu pętla Krowodrza Górka ma już tory wyprowadzone w kierunku osiedla Azory – projekt jest już w przygotowaniu. W budowie pozostaje zintegrowany węzeł przesiadkowy na Górce Narodowej składający się z dwupoziomowego parkingu P+R z terminalem autobusowym i pętlą tramwajową. Niebawem rozpoczną się również nasadzenia, które potrwają całą jesień. W ramach zadania nasadzonych będzie ok. 3,5 tys. drzew i ponad 40 tys. krzewów. Z kolei w rejonie ulicy Węgrzeckiej, a więc nieopodal pętli na Górce Narodowej, zostanie utworzony kolejny Park Krakowian. Ponadto wszędzie tam, gdzie to możliwe ze względów technologicznych, zastosowano tzw. zielone torowisko. W efekcie około 60 proc. linii będzie zielona. Również na dachach wiat przystankowych umieszczone będą rozchodniki.