Nowy przystanek w aglomeracji krakowskiej zwiększy dostęp do kolei

1 września 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na realizację przystanku kolejowego w Pisarach w woj. małopolskim. Do końca 2024 r. mieszkańcy tej miejscowości zyskają dostęp do kolei z nowoczesnych peronów, zlokalizowanych przy zmodernizowanej trasie Kraków – Katowice. To kolejny przystanek zaplanowany do realizacji w tym regionie w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

— Przystanek w Pisarach pomoże w codziennych dojazdach do pracy, szkoły, czy przychodni wielu ludziom. Dzięki takim inwestycjom skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym i stawiamy na rozwój polskiej kolei — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Koszt projektu i budowy nowego przystanku, który znajdzie się w sąsiedztwie ul. Krzeszowickiej, to niemal 12 mln zł. Spółka Primost Południe do końca 2024 r. przygotuje dokumentację projektową, pozyska niezbędne decyzje administracyjne i wykona prace budowlane. Perony będą w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a zlokalizowane obok miejsca parkingowe ułatwią łączenie podróży samochodem i koleją. Odjazdy z położonej w sąsiedztwie Krzeszowic miejscowości, przez którą przebiega zmodernizowana międzynarodowa linia kolejowa E30, będą możliwe m.in. w kierunku Krakowa i Katowic. Dojazd do stolicy Małopolski pociągami regionalnymi zajmie mniej niż 25 minut, a podróż na Śląsk ok. 50 minut.
Podróżni skorzystają z dwóch peronów o długości 200 metrów, które będą odpowiednio wysokie, by ułatwić wejście do pociągów. Powstaną wiaty, ławki i tablice informacji pasażerskiej. Obok linii kolejowej powstaną bezpieczne ciągi komunikacyjne. Całość oświetlą energooszczędne latarnie w technologii LED. W ramach osobnej inwestycji PKP PLK wybuduje bezkolizyjne skrzyżowanie w miejscu istniejącego w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego. Zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

— PLK SA zmodernizowały główną linię kolejową łączącą Małopolskę ze Śląskiem. Podróżni chętnie korzystają z szybkich połączeń nowymi torami. Ten przystanek przybliży do kolei nowe miejscowości — stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 przeciwdziała wykluczeniu komunikacyjnemu, promuje ekologiczne środki transportu oraz wspiera polską gospodarkę. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W regionie podróżni już korzystają z efektów programu w Wolbromiu i Zatorze. Kolejne nowe przystanki powstaną m.in. w Krakowie, Nowym Sączu i Zakrzowie. W sumie w województwie małopolskim budowa nowych lub modernizacja istniejących przystanków obejmie 22 lokalizacje.